Muskelsvindfonden: Grundlæggende forandringer er absolut nødvendige

Udtalelse landsmøde 2022

Muskelsvindfonden er i dag samlet til Landsmøde. 300 medlemmer fejrer samtidig organisationens 50 års eksistens og gør status. Igennem årene er vi nået langt, men for tiden går det den forkerte vej. Vi er gået fra fremskridt og fortidens store sejre til tabt terræn og nederlag. Mennesker ekskluderes og savner opbakning fra et samfund med en stadig snævrere ramme for socialt ansvar, hjælp og støtte.

Mennesker ekskluderes og savner opbakning fra et samfund med en stadig snævrere ramme for socialt ansvar, hjælp og støtte.

I Danmark står vi helt åbenlyst med et handicapområde, der er indrettet forkert. Velfærden for mennesker med handicap er stærkt udfordret. Regeringens forslag til en ny specialeplan løser enkelte udfordringer, men overhovedet ikke de grundlæggende problemer, der særligt handler om struktur og økonomi. I vores univers kan enhver, der tør åbne øjnene, se, at skal man løse problemerne på handicapområdet, så kræver det fundamentalt to ting:

  1.  Strukturen skal ændres, så vi sikrer, at visitation foregår på baggrund af specialiseret og kvalificeret sagsbehandling
  2. De økonomiske incitamenter skal ændres, så afgørelser bliver truffet på baggrund af borgernes reelle behov frem for økonomiske kalkulationer og fokus på den kommunale bundlinje

Handicapområdet bløder, og frustrationerne og frygten for fremtiden er tydelig overalt. Vi er der, hvor det simpelthen er sidste chance, hvis der skal kunne opretholdes nogen form for tillid og dialog mellem borgere og myndigheder.

Selvom vi fra politisk hold hører påstande om det modsatte, er der igennem en lang periode sket nedskæringer i hjælpen til mennesker med handicap. Et godt eksempel fra socialpolitisk redegørelse, udgivet af Socialministeriet, viser, at der alene på voksne med handicap blev sparet 1,9 milliarder kroner fra 2013 til 2018. I 2018 ændrede man opgørelsesmetoden, så man ikke længere kan sammenligne tallene over tid.

Antallet af mennesker, der får bevilget en hjælperordning, er siden 2016 næsten halveret. Resultatet er, at mennesker sidder isolerede i deres hjem, fordi de kun kan få hjælp til at komme ud i fire timer om ugen.

I marts blev den massive kritik af tilstanden på handicapområdet bakket op af Rigsrevisionen. I en sønderlemmende kritik af forvaltningen af hele handicapområdet skriver de blandt andet:

”Beretningen viser, at der desværre er risiko for, at borgere med handicap ikke får de ydelser, som de er berettigede til ifølge lov om social service. Det skyldes en utilfredsstillende forvaltning af handicapområdet i Social- og Ældreministeriet og i kommunerne, hvor der er mange fejl i forvaltningen. Dette finder Statsrevisorerne meget bekymrende, og det strider mod Folketingets intentioner på handicapområdet”.

Efter Folketingsvalget 2019 blev vi lovet, at nu skulle velfærdssamfundet genoprettes, og handicapområdet stod til en opgradering. Løfter blev givet i det såkaldte forståelsespapir mellem Regeringen og støttepartierne. Kommunerne fik også flere penge til økonomiforhandlingerne med regeringen, selv om der dog stadig ikke var penge øremærket til handicapområdet. Vi sad tilbage med et klart indtryk af, at næste gang er det handicapområdets tur. Siden har vi ventet og ventet. Og det, vi har ventet på, er langt mere grundlæggende ændringer end specialeplaner. Netop den form for ”løsningsforslag” tyder på, at man slet ikke vil erkende den reelle situation på handicapområdet.

Vi sad tilbage med et klart indtryk af, at næste gang er det handicapområdets tur. Siden har vi ventet og ventet.

Behovet for en genopretning er massivt. Der er brug for et stærkt velfærdssamfund, der holder hånden under samfundets svageste og sikrer, at alle får hjælp til at kunne fungere og til at give noget tilbage til samfundet. Mennesker med handicap skal på lige fod med andre have reelle muligheder for at leve et godt og aktivt liv. Vi mener ikke, at det skal være en kamp at få hjælp, men med regeringens håndtering af handicapområdet siden 2019 må de være af en anden holdning.

Godkendt på Muskelsvindfonden landmøde maj, 2022

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk