Bag hvert tal findes et menneske. Se tal og fakta om hjælperordningen herunder.

Forstå: Hvad er en hjælperordning?

Hvis et menneske har et betydeligt handicap og har brug for hjælp i hverdagen, er det muligt at få en hjælperordning, som i dag hedder “Borgerstyret Personlig Assistance” (BPA). Denne hjælperordning er en løsning til mennesker over 18 år, som har et betydeligt og varigt fysisk handicap.

Genrebillede kørestolsbruger med hjælper fritlagtFormålet med hjælperordningen er at skabe rammerne for en tilværelse så selvstændig som mulig i egen bolig, for mennesker med svære fysiske eller psykiske handicaps. Både i forhold til arbejde, uddannelse, fritidsliv og familieliv. Ordningen er tiltænkt som en helhedsorienteret, fleksibel hjælp, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov.

Kommunen udmåler ordningen og yder tilskud til ansættelse af hjælp efter Lov om Social Service §96, hvormed den enkelte selv kan ansætte og varetage egne hjælpere.

Dyk ned i tallene

Tal fra Social- og Ældreministeriet viser, at tilgangen til hjælperordningen er faldet 46 % fra 2016 til 2019.

Det vil sige, at tilkendelsen af nye hjælperordninger næsten er halveret i løbet af bare tre år.

Muskelsvindfonden oplever, at et stigende antal sager, der relaterer sig til BPA-ordningen, udvikler sig til en kamp om at få dækket de mest basale behov eller at beholde et socialt liv.

Antallet af fejl i kommunale afgørelser er tårnhøjt.

På voksenhandicapområdet var Ankestyrelsens omgørelsesprocent på kommunale afgørelser 42,4 % i 2020 og helt oppe på 52 % på børnehandicapområdet.

Alene i 2020 forholdt Muskelsvindfonden sig til 65-70 klagesager på handicapområdet, hvoraf 41 var klagesager specifikt om hjælperordningen.

Find generelle løsninger til at styrke retssikkerheden her

Den negative udvikling er ikke et tilfælde.

Uanset hensigten, er der penge at spare for kommunerne, når de ikke bevilger den hjælp, en borger er berettiget til. Det kunne Advokatsamfundet konkludere i deres rapport ”Retssikkerhed for udsatte borgere” fra 2020.

Læs rapporten her.

Kontakt os for flere informationer

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk