Vi drømmer om en verden, hvor der er plads til forskelle

Forestil dig en verden, hvor det ikke betyder noget, hvordan du ser ud, hvad du kan, og hvad du tror på. En verden, hvor der ikke bare er plads til alle, men også plads til forskelle. En verden, hvor forskellene er det, der binder os sammen i stedet for det, der splitter os. Hvor det er det, der gør os stærke. Og en verden, hvor der er fokus på alt det, vi kan, frem for det, vi ikke kan.

Det er den verden, Muskelsvindfonden ønsker at skabe.

Muskelsvindfondens formål er at bidrage til det gode liv med muskelsvind. Det gør vi ud fra vores vision om et samfund med Plads til forskelle.

Plads til forskelle

Muskelsvindfondens formål er at bidrage til det gode liv med muskelsvind. Det gør vi ud fra vores vision om et samfund med Plads til forskelle.

Muskelsvindfondens strategi bygger på det, vi er skabt af. Den udstikker en retning for, hvem vi gerne vil være i fremtiden. Den er vores pejlemærke for, hvordan vi vil skabe plads til forskelle, udvikle vores forening og skabe et godt og længere liv med muskelsvind.

Mennesker først

Vi er skabt af og for mennesker med muskelsvind. Vi er mennesker først, ikke vores diagnoser.

Men vi er også fantastiske og engagerede pårørende, passionerede medarbejdere, engagerede samarbejdspartnere og mange tusinde frivillige, der er med til at sætte verden i bevægelse.

Mere for Flere

Vi vil skabe mere værdi for flere af dem, vi er til for – og mere værdi for flere af dem, der kan hjælpe os til at blive endnu bedre. Og derfor kalder vi strategien for Mere For Flere.  

Vi er mennesker først, ikke diagnoser.

Muskelsvindfondens resultater er nemlig altid skabt i tæt parløb med andre. Vi har aldrig opnået noget, udelukkende på egen hånd. En af Muskelsvindfondens største styrker er vores evne til at skabe netværk og partnerskaber. Sådan skal det også være i fremtiden.

Læs mere om Plads til forskelle herunder.

Vi tror på, at verden bliver beriget, hvis vi værdsætter, inspirerer og tager ansvar for at udvikle mangfoldigheden i samfundet.

For det er dét, vi gør i Muskelsvindfonden. Vi vil, og vi kan. For vi er  dreamers, do’ers og don’t stop us’ere. Vi flytter holdninger gennem handlinger. Vi skubber til forhindringer og forandrer det, der ikke fungerer. Vi bevæger verden …

Vi tror på, at vi alle må gøre vores for at skabe den verden, vi ønsker os. Vi stiller os ikke op med hatten i hånden og venter på, at nogen gør det for os. Og vi lader hverken fordomme, formodninger eller forestillinger stå i vejen for vores drømme. Selv en lang rejse begynder med små skridt; og det er vores fælles ansvar, at de skridt, vi tager, bringer os i den rigtige retning.

Visionen er vigtig, fordi

 • En stor barriere i vores medlemmers liv ikke kun er en kørestol eller lav muskelstyrke, men især andre menneskers lave forventninger og fordomme i forhold til mennesker med muskelsvind.
 • Det er plads til forskelle, når mennesker med handicap ikke er sat på bænken, men deltager på alle niveauer i samfundslivet: uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, fritids- og kulturlivet, familielivet osv.
 • Vi skaber plads til forskelle, når vi opretter medlemsgrupper, hvor medlemmer mødes, laver aktiviteter, støtter hinanden, udveksler erfaringer og danner netværk. De får større selvværd og bliver bedre rustet til at tackle et liv med muskelsvind – og til at gøre sig synlige i samfundet.
 • Vi skaber plads til forskelle, når vi arbejder politisk på at påvirke og kvalificere Folketingets beslutninger, så de medtænker vilkår for mennesker med handicap, når de lovgiver.
 • Der er plads til forskelle, når mennesker med muskelsvind er synlige, som de mennesker de er – og ikke den kørestol, de sidder i, eller den nedsatte muskelkraft, de har.

Vær med

Vi skaber plads til forskelle på flere forskellige måder, og du kan engagere dig i vores arbejde for plads til forskelle.

Vi inviterer til
partnerskaber

Vi udvikler værdifulde partnerskaber med virksomheder, som mener, at plads til forskelle er en vigtig sag, og som kan se, at vi sammen kan skabe værdi.

Skal vi være partnere?

Vi flytter holdninger

Vi oplever mange fordomme, og derfor arbejder vi hver dag på at flytte folks holdninger, så vi får skabt plads til forskelle i vores samfund. Vi opfordrer også til et opgør og oprør mod perfektheden; blandt andet igennem vores brand Pærfekt. Vil du være med?

Hop ombord på Pærfekt

Vi støtter andre,
som arbejder for sagen

Vi opfordrer til, at både enkeltpersoner, organisationer og virksomheder arbejder for mangfoldighed. Med vores Plads til forskelle- pris har vi siden 2016 belønnet indsatser eller aktiviteter, som rækker ud over sig selv og gør en forskel. Måske kender du, som skal modtage prisen?

Læs mere på Grøns hjemmeside

Vi inviterer
til frivillighed

Hvert år samler vi 1.400 aktive frivillige, når vores koncertkaravaner krydser landet. Vi inviterer vores frivillige ind i et fællesskab, som værdsætter mangfoldighed, og hvor alle kan bidrage med noget. Vores frivillige er vigtige ambassadører for plads til forskelle - vil du være med?

Læs mere om vores frivillige

Vi skaber debat

Vi inviterer til debatter, hvor vi sætter plads til forskelle på dagsordenen. Vi deltager på Folkemødet, ungdommens folkemøde, kulturmødet, markerer handicapdagen og deltager i andres debatter. Vil du debattere med os eller for os?

Kontakt pressechefen for flere oplysninger

Vi har det sjovt,
når alle er med

Vi arrangerer hvert år Cirkus Summarum, som støtter vores børn- og ungearbejde, men det gør mere end det. Hvert år sender vi over 500 cirkuskasser til børnehaver, som giver mulighed for inkluderende lege. Og hvert år åbner vi vores legeplads foran cirkusteltet, hvor alle kan være med.

Kom i Cirkus Summarum

Vi arbejder politisk

Vi arbejder på at påvirke og kvalificere Folketingets beslutninger, så de medtænker vilkår for mennesker med handicap, når de lovgiver. Arbejdet er vigtigt for, at mennesker med muskelsvind og andre handicap har samme muligheder for at deltage i samfundet som andre. Vi har brug for din støtte til at dele og bakke op om vores sager.

Støt op om vores mærkesager

Vi samler danskerne

Når vi samler knap 300.000 mennesker hvert år, er det ikke kun for at underholde, men også for at oplyse om muskelsvind og vores værdier. Vi skaber synlighed om mennesker med handicap, så de ses som de mennesker, de er – og ikke den kørestol, de sidder i.

Vær med, når vi arrangerer events

Vi støtter mennesker

Vi samler mennesker med muskelsvind og deres pårørende, så de kan støtte hinanden og udveksle erfaringer, så de får større selvværd og bliver bedre rustet til at tackle et liv med muskelsvind – og til at gøre sig synlige i samfundet.

Læs om vores fællesskaber

Vi skaber synlighed

Muskelsvindfonden fortæller om livet med et handicap, synligt såvel som usynligt. En udfordring er nemlig samfundets manglende viden og fordomme om vores kompetencer, viden og ressourcer. Den manglende viden og fordomme kan betyde, at drømmen om et job eller en kæreste er svær at indfri, når man har muskelsvind. Mangler du en case eller har du brug for at vide mere?

Konkakt pressechefen

Vi er bannerførere
for universelt design

Manglende adgang er en af de største barrierer for at deltage på lige fod i samfundslivet. Vores ferie- sport- og konferencecenter, Musholm, i Korsør har vundet flere internationale arkitekturpriser for sit universelle design. Vi komme gerne ud og inspirerer andre med oplæg eller i debatter.

Kontakt kommunikationsafdelingen

Vi arbejder for plads til forskelle, fordi det er den vigtigste forudsætning for, at mennesker med handicap kan deltage på alle niveauer af samfundslivet. Alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med, og derfor arbejder vi aktivt for at styrke deltagelsen og fjerne så mange begrænsninger i relationen mellem mennesker som muligt.

Genveje

 • Icon

  Find medarbejdere

  Vi har en ekspert, som kan svare på dit spørgsmål

  Læs mere
 • Icon

  Presse

  Læs hvordan vi kæmper for vores mærkesager i pressen

  Læs mere
 • Icon

  Vores organisation

  Vi er en forening, som kan bevæge verden.

  Læs mere