Med min hjælperordning
kan jeg selv bestemme over mit liv
Med min hjælperordning
kan jeg arbejde
Med min hjælperordning
kan jeg dyrke sport og se venner

I Danmark skal mennesker uanset funktionsvariation have mulighed for at leve selvstændige og frie liv

– men sådan er virkeligheden langt fra

Flere og flere mennesker med handicap lever isolerede i deres hjem, fordi de får nej til hjælperordning. Tal dokumenterer, at antallet af hjælperordninger er faldet med 20 % de seneste fem år – vi har løsninger til at stoppe den katastrofale udvikling.

Problem

Alt for mange mennesker, som har behov for en hjælperordning, får nej fra deres kommune. Og alt for mange mennesker bliver skåret i deres hjælp.

Løsning

Muskelsvindfonden anbefaler overordnet set, at politikerne får lavet en reform på handicapområdet, som på lang sigt løfter de dyre hjælperordninger væk fra kommunerne. Vi har også tre andre politiske løsninger, som på kort sigt kan igangsættes. Se neden for.

Flere konkrete løsninger

Muskelsvindfonden har fem løsninger til, hvordan du politisk kan sikre, at mennesker med handicap får den rette hjælp.

Tal og fakta

Tal dokumenterer – så slemt ser det ud

 • Antallet af hjælperordninger er faldet med over 20 % de seneste år
 • 43 % af klagesager fra Muskelsvindfondens medlemmer handler om hjælperordninger. Det en stigning på over 20%
 • Generelt er der fejl i hver tredje afgørelse af kommunernes sagsbehandling på handicapområdet

Slide til højre og find bl.a. links til tallene

Tal på fald i antal af hjælperordning

Tal fra Statiskbanken og Social- og Ældreministeriets beregninger viser, at antallet af hjælperordningen har været drastisk faldende siden 2017 med 22 % færre hjælperordninger i fjerde kvartal af 2021.

År          ->   Antal
2017     ->  1890 (fra ministersvar*)
2021     ->  1473,4 (DST)

*Der hentes tal fra ministersvar, da tallene fra Danmarks Statistik frem til K1 2018 er ufuldstændige.

Hjælpen afhænger af, hvor du bor

Der er stor forskel på antallet af bevilling af personlige hjælperordninger fra kommune til kommune.
For eksempel var der 79 personer, der fik en hjælperordning i Københavns Kommune i 2021, mens 74 personer fik en i Aalborg i samme periode.

Her er tal fra samtlige kommuner. 

 

I hver tredje afgørelse er med fejl

På voksenhandicapområdet er Ankestyrelsens omgørelsesprocent på kommunale afgørelser 31,8 procent i 2021. 

 

Statsrevisorer: Kommunernes forvaltning  er ulovlig

I 2021 har Statsrevisorerne samtidig konkluderet, at kommunernes forvaltning af handicapområdet i mange tilfælde er ulovlig. 

Tag handling

 • Icon

  Løsningspapir

  Download vores løsninger her

  Læs mere
 • Mød os på X

  Deltag i debatten på X (Twitter)

  Læs mere
 • Icon

  Skriv til politikerne

  Send et brev til din politiker

  Læs mere

Færre mennesker med handicap opnår den livskvalitet, som de kunne. Derfor kunne det bedste være at finde en løsning for det højtspecialiserede område, så bevillingerne ikke afhang helt så meget af kommunal-bestyrelsens beslutning.
Per Nikolaj Bukh

professor i økonomistyring fra Aalborg Universitet

1 /

Vil du vide mere?

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk