Hvordan og hvorfor - se video

Hvis du vil stemme til landsmødet i maj eller brevstemme før landmødet, skal du indtaste dit cpr-nummer i vores medlemssystem så hurtigt som muligt. Herefter lægger vi dit cpr-nummer ind i selve afstemnings-systemet Assembly Voting, så du kan stemme. Udover cpr-nummer er det også vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse i medlemssystemet, og at du på valgdagen har et betalt medlemskab i Muskelsvindfonden.

Vi ved godt, at denne informationsside er lidt langhåret, men den er til gengæld vigtig.

For at kunne stemme til Landsmødet 2022 skal du indtaste dit cpr-nr før landsmødet.

For at valghandlingen til det kommende formands-, næstformands- og repræsentantskabsvalg bliver så sikker og brugervenlig som mulig, anvender Muskelsvindfonden i 2022 cpr-nummer, som entydig identifikation ved valghandlingen (både ved brevafstemning og ved afstemningen på selve valgdagen). Derfor skal du på forhånd indtaste dit cpr-nummer i vores medlemssystem.

Deadline for at indtaste?

I dag! Vi opfordrer til at du gør det allerede i dag. 

Brevstemmer du, er deadline for indtastning af cpr-nr. d. 25. april 2022 kl. 12:00 (vi ved godt at vi tidligere skrev d. 19. april, men vi har givet jer lidt mere tid at løbe på)

Stemmer du ved fremmøde til landsmødet, er deadline for indtastning af cpr-nr. d. 20. maj 2022 kl. 12:00

Hvorfor skal vi bruge dit CPR-NR?

Ved tidligere valg var det navn og adresse, der fungerede som identifikationsnøgle mellem listen med stemmeberettigede medlemmer og NemID. Men da navn og adresse ikke altid er hundrede procent unikke størrelser, har vi besluttet fremover at benytte cpr-nummer – dette for såvel brugervenlighedens skyld som for sikkerheden og demokratiets skyld.

Du behøver i øvrigt  ikke bekymre dig om MitID, da afstemnings-systemet er sat op til NemID.

Din e-mail er også vigtig

I forbindelse med muligheden for at brevstemme kan man sige, at NemId er nøglen til det digitale brevstemningslokale, men nøglen giver kun adgang til at afgive din brevstemme, hvis dit cpr-nummer i forvejen er registreret i valgsystemet Assembly Voting. Din mailadresse er ligeledes meget vigtig. Det er nemlig via mail, at du modtager dit personlige link til afstemningen, hvis du vælger at afgive din stemme under selve generalforsamlingen på valgdagen.

Når du som vælger logger ind med dit NemID i forbindelse med en evt. brevstemning eller på selve valgdagen logger ind via dit personlige link, sikrer vi via dit cpr-nr. en entydig verificering af din person, og at du er stemmeberettiget. Der vil nemlig udelukkende ligge stemmeberettigede cpr-numre i stemmesystemet Asembly Voting.

Hvornår er jeg stemmeberretiget?

Man er som altid stemmeberettiget, når man er minimum 15 år på valgdagen og har et aktivt stort medlemskab ved Muskelsvindfonden – det vil sige et betalt medlemskab.

INDTAST DIT CPR-NUMMER i vores medlemssystem under menupunktet “MIN PROFIL”.

Indtast CPR. NR. nu

Har du brug for vejledning?

Vi har lavet en simpel vejledning så du kan se, hvordan du indtaster dit cpr-nummer i medlemssystemet.

Find Vejledning

Kontakt os endelig

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål til, hvordan du indtaster dit cpr-nummer eller i øvrigt har spørgsmål til valgproceduren. Vi er som altid klar til at svare på stort som småt. Kontakt os på Tlf.: 8948 2222 og spørg efter Morten eller på mail: medlemskab@muskelsvindfonden.dk

Hvad siger datatilsynet?

Som svar på spørgsmålet “hvornår må private behandle oplysninger om personnummer?” udtaler Datatilsynet: “når det er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede”

Læs mere