Årgang 50 af vores medlemsmagasin

Jane W. Schelde

07. dec 2022

Muskelkraft, Muskelsvindfondens medlemsmagasin, har eksisteret i 50 år. Det har vi i redaktionen valgt at markere ved at lave en særudgave af magasinet.

Vi har valgt at dedikere udgivelsen til alle de familier, voksne, børn, pårørende m.fl., der har valgt at stille op til interview gennem tiden. Magasinet bliver et billedmæssigt tilbageblik på nogle af de personhistorier, som vi har bragt gennem tiden, og som fortæller om livet med muskelsvind.

Det er blevet til en rejse, der samtidig viser udviklingen gennem årene i både indsamlet viden og erfaring om muskelsvind, behandlingsmuligheder, hjælpemidler m.m.

Det første nummer

I 1973, da første nummer af Muskelsvindfondens medlemsblad udkom, var det blot et A5-hæfte, der var duplikeret og uden billeder. Siden er bladet vokset i størrelse, omfang, billeder, farver, annoncer, oplag og distribution.

I starten var medlemsbladet eneste kommunikationskanal til medlemmer og omverdenen. I dag står Muskelkraft ikke alene om at kommunikere vores budskab, holdninger og fortællinger om mennesker med muskelsvind. I dag sker det i samspil med Muskelsvindfondens øvrige kanaler: hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier og øvrige kanaler, der er kommet til siden starten i 1973.

Målet med vores kommunikation er stadig at være med til at skabe større synlighed, skubbe til holdninger, skabe debat, påvirke politikere og styrke mennesker med muskelsvind til at leve et aktivt liv.

Muskelkraft - gennem 50 år

1973 – Den første udgivelse fra Muskelsvindfonden i A5-format
1974 – Udgivelsen skifter til A4-format og udkommer 4 gange om året
1976 – De første sort/hvide billeder kommer til
1984 – Bladet får tilføjet navnet Muskelkraft og udkommer 6 gange om året
1988 – Bladet udkommer 8 gange om året
1989 – Annoncesalget bliver udliciteret til annoncebureau
1990 – Muskelkraft modtager Anders Bording Prisen for sit design og indhold
1994 – De første farvebilleder bliver bragt i bladet
2004 – Bladet går tilbage til 6 numre om året
2005 – Hele bladet trykkes i farver
2009 – Udgivelsesfrekvensen sættes ned til 5 numre, mod at gå op i sidetal pr. nummer
2022 – Muskelkraft trykkes i dag i knap 4000 eksemplarer og sendes til medlemmer, frivillige, samarbejdspartnere, politikere, hospitaler, presse m.fl.