Årsberetning: Vi slap nådigt igennem året

Jane W. Schelde

03. maj 2022

Coronapandemien kom til at præge Muskelsvindfonden i 2021 – også mere end vi havde forestillet os, da vi i efteråret 2020 begyndte at planlægge aktiviteter, arrangementer og øvrigt arbejde for året, der kom. Men når vi ser tilbage, er vi sluppet nådigt igennem 2021 økonomisk set.

Allerede i 2020 tilpassede vi organisationen, og Folketingets kompensations- og arrangementspakker har dækket de udgifter, vi har haft, men selvfølgelig ikke de manglende indtægter. De største omkostninger har for os været de menneskelige, fordi vi ikke i sædvanligt omfang har kunnet yde det, vi er gode til og helst vil.

Selv om der var mørke skyer over 2021, var der heldigvis flest lyspunkter. Bl.a. de første skridt mod en national handlingsplan på muskelsvindområdet, succesfuld fundraising, lydhøre politikere i flere af Muskelsvindfondens mærkesager, positiv tilslutning til sommerlejren for børn og unge, vellykket robotprojekt og meget mere.

Læs hele årsberetningen her.