Ankestyrelsens svar er intetsigende og mangelfuldt

Af redaktionen

16. okt 2023

Muskelsvindfonden påpeger, at svaret i Helene Bagge Grimstrups sag er i strid med pligten til at begrunde en afgørelse

Muskelsvindfonden har hjulpet Helene Bagge Grimstrup i hendes sag og er ikke imponeret over Ankestyrelsens svar. Tværtimod kalder politisk chef i Muskelsvindfonden, Thomas Krog, Ankestyrelsens svar som intetsigende, arrogant og mangelfuldt.

”Ankestyrelsens svar viser desværre alt for tydeligt, at Ankestyrelsen ikke har nogen form for kvalitetskontrol. De kan træffe afgørelser, der er afgørende for menneskers hverdag og muligheder for at leve et kvalitativt liv, men de mener ikke, at de skal gøre sig umage for at forklare deres afgørelser,” siger Thomas Krog.

Politisk chef Thomas Krog
Thomas Krog, politisk chef

Han henviser bl.a. til, at Ankestyrelsens afslag på Helenes sag var så mangelfuldt i sin begrundelse, at Helene og Muskelsvindfonden har brugt tid på at udforme en række spørgsmål til styrelsen. Håbet var at få ændret afgørelsen eller i det mindste forstå Ankestyrelsens begrundelse for afslaget.

Forældede tal og statistikker

Helene spørger bl.a. Ankestyrelsen, hvorfor styrelsen ikke inddrager de nyere og mere specifikke tal og statistikker, som er leveret af Danmarks Statistik, og som Ankestyrelsen har fået tilsendt i sagen fra Muskelsvindfonden. Tallene er både kommunespecifikke og kønsspecifikke og dermed mere sammenlignelige med andre i samme livssituation som Helene end de tal, kommunen har brugt til sin vurdering af sagen.

Helene spørger også, hvordan og hvornår kommunen har inddraget forhold som alder, bopælsforhold, civilstatus, aktivitetsniveau og behovet for mobilitet i deres vurdering.

”Vi gør ikke mere”

I svaret fra Ankestyrelsen er konklusionen, at den vurderer, at ”der ikke er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl eller ændring af de retlige forhold. Vi gør derfor ikke mere i anledning af din henvendelse.

Den fulde ordlyd af svaret fra Ankestyrelsen er følgende:

”Du oplyser, at vi ikke forholder os til eller inddrager de konkrete kommune specifikke tal og statistikker fra 2018, som du har fremført i sagen.

Du oplyser også, at vi ikke forholder os til, at kommunen afviser at bruge kønsspecifikke tal og statistik med den begrundelse, at det vil være et brud på ligestillingsloven.

Vi kan bemærke, at vi har inddraget statistikkerne, som du har henvist til i din klage i vurderingen af, om du ville have haft bil, hvis ikke du havde haft en funktionsnedsættelse. Når vi inddrager oplysningerne, er det en tilkendegivelse af, at vi vurderer, at oplysningerne er relevante for vurderingen.

Vi vurderer, at der ikke er kommet nye oplysninger frem, som ændrer ved vores tidligere vurdering af sagen. Vi henviser i øvrigt til begrundelsen i afgørelsen.

Vi vurderer også, at der ikke er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl eller ændring af de retlige forhold.

Vi gør derfor ikke mere i anledning af din henvendelse.”

I strid med begrundelsespligten

Muskelsvindfonden mener, at det er i direkte strid med begrundelsespligten, at Ankestyrelsen kan skrive, at de har inddraget oplysninger uden at redegøre nærmere for, hvordan de er blevet inddraget, og hvorfor de er blevet vægtet, som de er.

Med undtagelse af tre linjer er svaret baseret på skabelonlignende standardformuleringer, som Muskelsvindfonden har set i mange andre sager.

ung kvinde i kørestol

”Derfor fremstår svaret mest af alt, som om det har handlet om at få sagen ud af verden, så juristerne kan komme videre til den næste sag i bunken,” lyder det skarpt fra Thomas Krog, der ikke vil undlade at tilføje:

”Vi må desværre konstatere, at borgerens retssikkerhed er gevaldigt under pres, hvis dette er standarden for objektiv og faglig sagsbehandling i Ankestyrelsen.”

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk