El-udgifter til hjælpemidler kan somme tider dækkes som merudgift

Jørgen Lenger

10. jan 2013

Svaret er både ja og nej

Tidligere blev el-udgifter til hjælpemidler indregnet i merudgiftsydelsen, men så fik Ankestyrelsen øje på en regel i hjælpemiddel-reglerne, hvor der står, at driftsudgifter til hjælpemidler ikke kan dækkes.

Så besluttede Ankestyrelsen ganske besynderligt, at så kunne driftsudgifterne heller ikke dækkes efter merudgifts-reglerne.

For nylig har Ankestyrelsen imidlertid truffet en afgørelse, som siger, at det kan de måske godt alligevel.

Afgørelsen er udsendt som principafgørelse nr. 225-11.

Den handler om en person, der havde ekstra el-udgifter på 600 kr. om året, og Ankestyrelsen gav borgeren afslag, men tilføjede:

“Merudgiftsbestemmelsen kan derfor alene bruges i de situationer hvor der er tale om en udgift som følge af brug af hjælpemidlet, som synes helt uforholdsmæssig eller urimelig for borgeren.”

Med andre ord: Hvis man har el-udgifter til sine hjælpemidler, som er uforholdsmæssigt eller urimeligt høje, så kan man godt få dem dækket som merudgift. Hvor høje de så skal være, melder historien ikke noget om, men de skal altså være højere end 600 kr. om året.

Der er ikke andet at gøre end at tage udgifterne med i opgørelsen til kommunen, gøre kommunen opmærksom på principafgørelsen og se, hvad kommunen siger til det. Og eventuelt anke kommunens afgørelse, hvis man selv synes, at el-udgifterne er “uforholdsmæssigt eller urimeligt høje”.