Ensomhed er større blandt mennesker med handicap

Jane W. Schelde

16. feb 2022

Mindre socialt samvær, lavere livskvalitet og færre venner blandt mennesker med handicap sammenlignet med mennesker uden handicap viser ny undersøgelse fra Vive

Mennesker med handicap er i højere grad ensomme og har en lavere livskvalitet end mennesker uden handicap. De er i højere grad utilfredse med deres liv og deltager i langt mindre grad i sociale og kulturelle aktiviteter end mennesker uden handicap.

Det viser resultatet af den seneste store undersøgelse af hverdagslivet og levevilkårene for mennesker med handicap i Danmark. Undersøgelsen, som er foretaget af Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i 2020 og offentliggjort i november 2021 – viser desuden, at situationen ikke har ændret sig væsentligt i de seneste 10 år. Vive har lavet tilsvarende undersøgelser i 2012 og 2016 og sammenholder i den seneste undersøgelse de tre besvarelser.

Flere i arbejde, men stadig langt igen

Eneste positive udvikling, som Vive har registret over de seneste knap 10 år er, at andelen af mennesker med handicap, der er kommet i arbejde, er steget markant. Det skyldes især udviklingen af fleksjob. Men da mere end 50% blandt mennesker med handicap fortsat hverken er i arbejde eller under uddannelse i 2020, konkluderer Vive, at der stadigvæk er lang vej at gå, inden mennesker med handicap er inkluderet på lige vilkår i samfundet.

Markant forskel på socialt liv

I spørgeskemaundersøgelsen bliver der spurgt til mange forskellige elementer, der har indflydelse på hverdagslivet og levevilkårene. I analysen sammenholdes besvarelserne fra mennesker med henholdsvis større fysiske og større psykiske handicap med mennesker uden handicap. I alle tilfælde adskiller mennesker med handicap sig fra mennesker uden handicap i negativ retning.

F.eks. viser besvarelserne, at hvor 1/3 blandt mennesker uden handicap dagligt eller flere gange om ugen er sammen med venner og bekendte, er andelen kun 1/4 blandt mennesker med handicap. I samme kategori svarer 11% blandt mennesker uden handicap, at de ikke har venner, at de aldrig ser deres venner, eller at de ser dem sjældnere end en gang om måneden. Blandt mennesker med større fysisk eller psykisk handicap er tallet henholdsvis 22% og 29% – altså mere end dobbelt så højt.

På spørgsmål om, hvor tit man har deltaget i sociale og kulturelle aktiviteter som at gå på café, bar, restaurant eller diskotek, svarer 56% blandt mennesker uden handicap, at det har de været mindst en gang om måneden. De tilsvarende tal for mennesker med større fysisk eller psykisk handicap er 36% og 33%.

Seniorforsker Anna Amilon står bag Vive-undersøgelsen

Overraskende få ændringer på 10 år

Det går overraskende godt med beskæftigelsen, men vi ser faktisk ingen ændringer i de andre forhold.

Anna Amilon

Seniorforsker ved Vive

Ifølge seniorforsker hos Vive, Anna Amilon, der har stået bag undersøgelsen, er det mest overraskende, at forskellene mellem levevilkårene for dem uden handicap og dem med et handicap stadig er store og ikke har ændret sig væsentligt set over en knap ti-årig periode.

”Man kan sige, at det går overraskende godt med beskæftigelsen. Det er generelt positivt, fordi det også kan påvirke så meget andet. På den anden side ser vi faktisk ingen ændringer i de andre forhold. Det har ikke påvirket de øvrige parametre tydeligt, viser undersøgelsen,” siger Anna Amilon.

Hun begrunder det med, at en mulig årsag kunne være, at det i mange tilfælde kun drejer sig om få timers fleksjob, og at det derfor kun har mindre betydning i den samlede vurdering af personens hverdagsliv og levevilkår.

Dårligere livskvalitet

Andre tal fra undersøgelsen giver et praj om deltagernes opfattelse af deres livskvalitet. På spørgsmålet om, de er tilfredse med deres liv, siger 4% blandt mennesker uden handicap, at de er utilfredse eller meget utilfredse med deres liv. Blandt mennesker med større fysiske handicap er det tilsvarende tal 20%, mens 33% blandt mennesker med større psykiske handicap er utilfredse eller meget utilfredse med deres liv.

 

Kommentar fra Muskelsvindfondens formand til Vive-undersøgelsen:

Muskelsvindfonden fokuserer på at skabe større livskvalitet og aktiv deltagelse

Spørger man formanden for Muskelsvindfonden, Simon Toftgaard Jespersen, er der ingen tvivl om, at undersøgelsen fra Vive bliver læst med alvorlighed og opmærksomhed. Også når det gælder foreningens egen indsats.

”Det gør ondt i hjertet at læse, at alt for mange mennesker med handicap har det svært, og at mange er både ensomme og deciderede utilfredse med deres liv. Det går simpelthen ikke, at et handicap skal blive definerende for den enkeltes livskvalitet. Derfor er jeg også overbevist om, at vi som forening spiller en vigtig rolle.

Vi skal i fremtiden være mere for flere, end vi er i dag.

Simon Toftgaard Jespersen

Formand for Muskelsvindfonden

Vi har heldigvis en historik med aktivt at skabe aktiviteter og fællesskaber for mennesker med muskelsvind, som styrker den enkeltes evne og mod på at leve et aktivt liv. Det er afgørende, at vi i den forbindelse når bredt ud til børn og unge, men også at vi bliver bedre til at skabe rum til voksne, der måske i dag sidder derhjemme og mangler det sidste skub for også at deltage. Vi skal i fremtiden være mere for flere, end vi er i dag,” siger Simon Toftgaard Jespersen.

 

 

 

Mennesker med handicap – hverdagsliv og levevilkår 2020

Formål med undersøgelsen: at give et bredt billede af levevilkårene blandt mennesker med handicap i Danmark
Deltagere: 38.000 personer
Svarprocent: 48%
Tid: Data blev indsamlet i efteråret 2020
Hele rapporten – kan læses på Vive.dk

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk