Hvad er aktiv og passiv dødshjælp?

Kilde: Lægeforeningen

27. nov 2023

Der skelnes skarpt mellem aktiv og passiv dødshjælp i Danmark. Aktiv dødshjælp er ulovligt og dermed strafbart, mens passiv dødshjælp er tilladt.

Aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp betyder, at en person handler med det formål at forårsage en anden persons død i overensstemmelse med dette andet menneskes ønske. Aktiv dødshjælp adskiller sig helt fundamentalt fra alle andre lægelige praksisser ved, at formålet med behandlingen er at forårsage patientens død.

Passiv dødshjælp

Passiv dødshjælp betyder, at en livsforlængende behandling ikke iværksættes, eller at den afsluttes med den forventede konsekvens, at patienten dør tidligere, end hvis behandlingen var iværksat eller ej afsluttet. Patientens død forårsages af den aktuelle sygdom.

I en situation, hvor patienten er uafvendeligt døende, kan lægen ifølge lægeloven undlade at påbegynde eller fortsætte foranstaltninger, som kun kan udskyde tidspunktet for dødens indtræden. Det kan f.eks. være at afbryde respiratorbehandling af en bevidstløs person.

Lægen kan under samme omstændigheder give de smertestillende eller beroligende midler, som er nødvendige for at lindre patientens tilstand, selv om denne behandling som bivirkning kan medføre, at patienten dør tidligere, end hvis behandlingen ikke blev iværksat.

Patientens ret til at sige nej

En patient har altid ret til at sige nej til behandling, som patienten ikke ønsker. Lægen skal informere om konsekvenserne ved at sige nej til behandlingen, men beslutningen ligger hos patienten selv.

En patient har også ret til at afbryde en behandling som for eksempel respiratorbehandling, hvis patienten ikke ønsker den længere. Også her skal lægen informere om konsekvenserne ved at afbryde behandlingen.

Behandlingstestamente

En patient har mulighed for at nedskrive sine ønsker til behandling i livets afsluttende fase i et såkaldt behandlingstestamente. Behandlingstestamentet er bindende for lægen at følge, når patienten via testamentet har udtrykt sit ønske om at blive fritaget for livsforlængende behandling i en situation, hvor man er uafvendeligt døende. Livsforlængende behandling er en behandling, der ikke hjælper til helbredelse, bedring eller lindring, men alene en vis livsforlængelse.

Kilde: Lægeforeningen 2023