Kommunalvalg: Din stemme gør en forskel

Cecilie Grimstrup

10. nov 2021

Mange har hørt om Mohammad Ebrahimi, som sidder hjemme i bar røv, fordi kommunen siger nej til at give ham en hjælperordning. Desværre er Mohammad ikke den eneste, som står uden den rette hjælp. Du kan med din stemme til kommunalvalget 2021 gøre en forskel.

Retssikkerheden på handicapområdet halter. Der sker fejl på fejl i kommunerne, og det kan du være med til at sætte fokus på både før og efter kommunalvalget d. 16 november 2021. Vi stiller skarpt på de to områder, som Muskelsvindfonden mener udgør en særlig udfordring for retssikkerheden. De kommunale omgørelsesprocenter er tårnhøje, og hjælperordningen er under pres. Det resulterer i, at flere mennesker med muskelsvind sidder tilbage uden den rette hjælp, ligesom Mohammad.

Vi har samlet tal og fakta i et overblik, så du kan råbe op om forholdene for mennesker med muskelsvind i din kommune

Find tal og fakta om retssikkerheden på handicapområdet

Du kan gøre dine lokale politikere opmærksomme på udfordringerne på handicapområdet i din kommune både før og efter kommunalvalget 2021. Vi har samlet tal og fakta og fakta om retssikkerheden på handicapområdet, så du er klædt på til at råbe op om forholdene for mennesker med handicap.

Tag fakta med til det næste valgmøde du deltager i, eller skriv en e-mail til et par af de lokale politikere efter valget.

Kommunalvalg: Derfor er din stemme vigtig 

Til kommunalvalget stemmer du lokalpolitikere ind i kommunalbestyrelsen i din kommune. Kommunalbestyrelsen fungerer som arbejdsgiver for de kommunalt ansatte, og det er kommunalbestyrelsens ansvar at lede og prioritere den lokale velfærd. Det er derfor indirekte kommunalbestyrelsens ansvar, at der sagsbehandles lovligt og korrekt i din kommune, og det er kommunalbestyrelsen, der har mulighed for at gøre op med de mange fejl, der ender som klagesager hos Ankestyrelsen.  

Derfor har vi også brug for lokalpolitikere med en socialfaglig interesse. Et kryds hos en kandidat, der kæmper for bedre forhold for mennesker med handicap, kan være med at sikre Mohammad, og andre i Mohammads situation, den nødvendige hjælp.

Vil du læse mere om det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen, så læs denne udgivelse fra Kommunernes Landsforening  

 

Overblik: Tal og fakta om hjælperordningen

Antallet af bevilligede hjælperordninger (BPA-ordninger) falder, viser tal. Også Muskelsvindfonden ser flere og flere tilfælde, hvor mennesker med muskelsvind må kæmpe for at få eller beholde den nødvendige hjælp

 • Halvering af hjælperordningen

  Vi ser på landsniveau en halvering i antallet af nye tilkendelser af hjælperordningen (BPA-ordningen efter §96).

 • Omgørelsesprocenter for hjælperordningen

  Vi ser en omgørelsesprocent på 35 % for hjælperordning efter §96 og hele 48 % for hjælperordning efter §95.

 • Mørketallet for hjælperordningen

  Ankestyrelsen har afdækket et mørketal i form af forkerte afgørelse i 25 % af sager på BPA-området, som borgeren ikke har klaget over til Ankestyrelsen.

 • Lav variation i antal modtagere

  Danmarks statistik viser en lav variation i antallet af personer, der årligt modtager BPA-ordningen. Vi ville forvente et stigende antal modtagere, da der som oftest bevilliges BPA-ordninger til mennesker med kroniske, progressive funktionsnedsættelser.

 • Ingen eller mindre hjælp

  Ankestyrelsen oplyser, at I to ud af fem klagesager om hjælp efter serviceloven handler klagen om at få frataget hjælp uretmæssigt eller ikke at få bevilget nødvendig hjælp i rette tid.

 • Bliv klogere

  Hjælperordningen kan bevilliges efter §96, bedre kendt som Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) og som kontant tilskud til hjælp efter §95.

foto: brett-jordan

Efter valget: Send en mail

Der er masser af spørgsmål at stille, og hvis du ikke har nået en af de mange debatter, kan du sende en mail til din lokale politiker bagefter.

Du kan invitere dig selv på kaffe og fortælle om livet med muskelsvind, eller du kan give politikerne indsigt i deres omgørelsesprocenter og fortælle, hvad det betyder at få den rette hjælp.

Du kan lade dig inspirere af Dansk Handicap Forbunds mange spørgsmål på hjemmesiden “Et liv med lige muligheder” (åbner i nyt vindue).

Høje omgørelsesprocenter

Kommunerne træffer for mange forkerte afgørelser på handicapområdet. Ankestyrelsen giver en stigende andel af borgere, der klager over en kommunal afgørelse, ret i deres klage

 • Hvad viser omgørelsesprocenten?

  Når en sag omgøres af Ankestyrelsen kan den enten hjemvises, hvor kommunen skal genbehandle sagen, eller den kan ophæves, hvor Ankestyrelsen ophæver kommunens afgørelse. Omgørelsesprocenten afspejler andelen af hjemvisninger og ophævelser ud af det samlede antal klagesager, som Ankestyrelsen behandler.

 • Landsgennemsnittet er højt

  I 2020 var omgørelsesprocenten 42,4 % i hele landet på voksenhandicapområdet. Det vil sige, at mere end to ud af fem kommunale afgørelser, som der blev klaget over, blev omgjort af Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet var over 50 % for 26 ud af 98 kommuner i 2020.

 • Det står værre til på børnehandicapområdet

  Udfordringerne for retssikkerheden er større på børnehandicapområdet. Her træffes kommunerne forkert afgørelse i 52 % af klagesagerne hos Ankestyrelsen og 56 ud af 98 kommuner har en omgørelsesprocent over 50 %. 

Se hvordan omgørelsesprocenterne fordeler sig i landets kommuner i 2020

Du kan se omgørelsesprocenten for 2020 i din egen kommune på Social- og Ældreministeriets Danmarkskort. Det er nemt at finde omgørelsesprocenten for din kommune: hold musen hen over kommunens område på Danmarkskortet, og så dukker omgørelsesprocenten op i en tekstboks, sammen med din kommunes kommentarer.

Klik her for at se Danmarkskortet for omgørelsesprocenterne på voksenhandicapområdet, og her for at se Danmarkskortet for omgørelsesprocenterne på børnehandicapområdet (links åbner i nyt vindue).

 • Stikprøve viser tegn på mørketal

  En kommunal afgørelse tages først op i Ankestyrelsen når en borger vælger at klage over en kommunal afgørelse. Det er derfor muligt, at der er et såkaldt mørketal i form af langt flere forkerte kommunale afgørelser, der bare ikke når videre til Ankestyrelsen. En stikprøve fra Ankestyrelsen i 2019 viser, at der alvorlige fejl i 25-50 % af alle sager om hjælp inden for Serviceloven, der ikke påklages til Ankestyrelsen.

 • Omgørelsesprocenterne stiger hvert år

  Ankestyrelsen har oplevet en fordobling i antallet af forkerte kommunale afgørelser i klagesager på voksenhandicapområdet siden 2017, hvor omgørelsesprocenten var 21 %. På børnehandicapområdet har omgørelsesprocenten stort set været stigende helt siden 2013, hvor 33 % af alle kommunale afgørelser blev omgjort i klagesager til Ankestyrelsen

 • Husk at et lavt antal klagesager giver store udsving i omgørelsesprocenten

  Muskelsvindfonden gør opmærksom på, at der bag de meget høje og meget lave omgørelsesprocenter, for nogle kommuner, gemmer sig et lille antal kommunale afgørelser, der er blevet klaget over til Ankestyrelsen. Kommuner med den højeste (100 %) og laveste (0 %) omgørelsesprocent har det til fælles, at antallet af klagesager er tre eller mindre.

Se hvordan omgørelsesprocenterne har udviklet sig fra 2013 til 2020

Omgørelsesprocenterne på voksenhandicapområdet var også høje før 2017. Ifølge Ankestyrelsens statistik, blev 43 % af alle kommunale afgørelser omgjort i klagesager på voksenhandicapområdet i 2013. Til sammenligning er omgørelsesprocenterne på børnehandicapområdet højere end på voksenhandicapområdet i næsten hele perioden.

Se vores overblik over udviklingen af omgørelsesprocenterne på voksen- og børnehandicapområdet fra 2013-2020 her (åbner i nyt vindue).

65 sager i Muskelsvindfonden endte i Ankestyrelsen

Muskelsvindfonden oplever en stigning i antallet af sager, der ender som en klagesag hos Ankestyrelsen. I 2020 forholdt Muskelsvindfonden sig til 104 borgeres konkrete sager, hvoraf mindst 65 endte som klagesager hos Ankestyrelsen

Det svarer til 63 % af de medlemmer, Muskelsvindfonden har hjulpet i 2020.  

Ankestyrelsens tal bekræfter udviklingen. Sagsbehandlingen i kommunerne halter og det går ud over hjælpen til mennesker med muskelsvind.  

Bland dig i debatten

Find inspiration fra andre og læs om hvordan du kan bruge vores mærkesager

Hent inspiration

Mærkesag: Retsikkerhed

Muskelsvindfonden peger på en hårdt tiltrængt retssikkerhedspakke, som en vej til at give handicapområdet en længe ventet og helt nødvendig hjælp, uden at det koster statskassen ret meget

Læs mere

En videohilsen fra Lissie Kirk

Lissie er aktiv i lokalpolitik i Køge Kommune. Hun har muskelsvind og brænder for socialpolitik

Se videohilsner

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk