Kommuner bryder loven for at undgå at bevilge hjælperordning

Thomas Krog, foto: Maria Tuxen Hedegaard

21. jun 2022

Mens Leo Bjerregaard venter på Ankestyrelsen, er hans liv sat på pause. Kommunen har afslået hans ansøgning om en hjælperordning (BPA)

Kommuner og Ankestyrelsen har strammet praksis. Antallet af nye hjælperordninger (BPA) er de seneste år næsten halveret.

I Muskelsvindfonden oplever vi mange kreative kommunale krumspring for at omgå loven og for at forhindre, at mennesker får den nødvendige helhedsorienterede hjælp. En hjælp, der kan sikre dem muligheden for at opretholde et aktivt liv på trods af omfattende fysisk handicap.

Leo Bjerregaard, der har muskelsvind, søgte f.eks. sin kommunes voksenrådgivning om en BPA-ordning, da hans funktionsniveau de seneste par år er blevet væsentligt dårligere. Leo ønsker at bevare det liv og det aktivitetsniveau, han hidtil har haft. BPA er ifølge loven svaret, hvis kommunen ikke gennem andre paragraffer kan dække Leos behov for at blive kompenseret.

Kommune bruger forkert paragraf

Da Leo er for gammel til at få bevilget en ledsagerordning, må kommunen erkende, at Leo åbenlyst har behov for hjælp, som servicelovens øvrige paragraffer ikke dækker. Men i stedet for at bevilge den ansøgte BPA-ordning finder kommunen paragraffen om socialpædagogisk ledsagelse og giver Leo lidt timer efter den. Et klart brud på loven – både fordi timerne ikke dækker behovet, og fordi kommunen slet ikke kan bruge den omtalte paragraf på den måde.

Leo klager sammen med Muskelsvindfonden, men i den lovpligtige revurdering behandler kommunens voksenrådgivning stort set ingen af klagepunkterne. Så nu venter Leo på en afgørelse fra Ankestyrelsen, der hurtigt kan tage 4-6 måneder. Muskelsvindfonden forudser, at Ankestyrelsen hjemviser sagen med den begrundelse, at kommunen ikke har gjort sit arbejde godt nok, og derfor skal behandle sagen igen. Og så kører møllen.

Livet er sat i stå i ventetiden

Leo Bjerregaard.

Tilbage sidder Leo med en utilstrækkelig hjælp og et liv, der af den grund er sat i stå, mens kommunen sparer penge på ikke at bevilge den hjælp, som Leo har brug for og ret til.

Der mangler ingen oplysninger i sagen. De faglige specialister i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, RCFM, har udarbejdet en spritny og grundig funktionsevnebeskrivelse, så kommunen kan se Leos behov for mere hjælp. Det hjælper derfor ikke noget at indhente flere faglige oplysninger.

Det eneste, som hjælper i den slags sager, er, at økonomien skal fylde mindre end de faglige hensyn. Forklaringen på, at en kommunal voksenrådgivning træffer en så åbenlys ulovlig afgørelse, kan alene være økonomiske hensyn, mener Muskelsvindfonden.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk