Man behøver ikke at søge om nye merudgifter straks

Kommunikationsafdelingen

02. dec 2012

Kommunen skal bevilge med tilbagevirkende kraft, selv om man venter op til 12 måneder med at søge.

For to år siden vedtog Folketinget en besynderlig regel, der går ud på, at der skal gå 12 måneder fra seneste bevilling, før man har ret til at få vurderet en ny eller større merudgift efter servicelovens § 100 (voksne). Så kan man ganske vist få udgiften dækket med tilbagevirkende kraft, men det er et alvorligt problem, at man skal vente op til et år i uvished uden at vide, om en bestemt udgift kan bevilges eller ej.

For at sætte urimeligheden i relief har man imidlertid pligt til straks at give besked til kommunen, hvis en bevilget merudgift bliver mindre eller bortfalder, og så kan ydelsen ændres uden nogen som helst forsinkelse.

Som om det ikke var nok, oplever vi, at kreative kommuner oven i denne urimelige fordel afviser at bevilge en ny eller større merudgift med tilbagevirkende kraft, hvis man ikke har ansøgt straks, da udgiften opstod – på trods af at man ikke har krav på at få ansøgningen behandlet før op til 12 måneder senere.

Nu er Folketinget så i gang med at indføre den samme besynderlige regel i servicelovens § 41 (børn og unge under 18 år), og i den forbindelse har folketingsmedlem Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti spurgt socialminister Manu Sareen, ”om en borger med det foreliggende lovforslag samt med den allerede gældende tilsvarende bestemmelse efter servicelovens § 100 vil have pligt til at ansøge kommunen om dækning af en ny merudgift, allerede når den fremkommer, vel vidende at ansøgningen først kan behandles op til 12 måneder senere, eller om borgeren vil kunne vente med at ansøge, indtil de 12 måneder er gået, uden derved at miste retten til at få den dækket med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet, hvor udgiften opstod.”

Hertil har socialministeren svaret, at der ”er ingen krav hverken i det foreliggende lovforslag eller servicelovens § 100 om, at en borger skal ansøge kommunen om dækning af eventuelle nye merudgifter i umiddelbar forlængelse af udgifternes opståen. Borgeren kan således godt ifølge lovforslaget og servicelovens § 100 vente med at sende sin ansøgning om omberegning af merudgiftsydelsen til tiden umiddelbart inden 12 måneders periodens udløb under iagttagelse af eventuelle kommunale sagsbehandlingsfrister. Dette uden at miste retten til dækning af merudgifter med tilbagevirkende kraft. Det afgørende er, at borgeren kan sandsynliggøre omfanget af merudgifterne, herunder perioden for merudgifterne, hvis det er relevant i den konkrete sag”.

Med andre ord: Hvis kommunen afviser at bevilge en ny eller større merudgift med tilbagevirkende kraft, med den begrundelse at man ikke har søgt på et tidspunkt, hvor det ville være omsonst, fordi ansøgningen først kan behandles senere, så fortæl kommunen, at den tager fejl: Det er tids nok, at man søger på det tidspunkt, hvor kommunen har tænkt sig at revurdere bevillingen, eller 12 måneder efter seneste bevilling, for så har kommunen pligt til at behandle ansøgningen.

Læs Socialministerens svar i fuld ordlyd

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk