Mange mænd siger nej til rehabilitering

Jane W. Schelde

22. jun 2021

Et studie inden for kræft viser, at sundhedsvæsenet ikke har nok fokus på forskelle mellem mænds og kvinders måde at opfatte sygdom, behandling og rehabilitering på. Forskelle man også skal være opmærksom på inden for andre sygdomsområder

Der er tilsyneladende forskel på mænds og kvinders måde at opfatte sygdom og rehabilitering på, og overrepræsentation af kvinder blandt sundhedspersonalet kan uhensigtsmæssigt være med til at skabe kønsmæssig ulighed i sundhedsvæsenet.

Det viser Charlotte Handbergs studie fra kræftområdet, som beskriver en tendens, der kan genkendes inden for andre sygdomsområder. Studiet er en del af Charlotte Handbergs ph.d-afhandling. Hun er i dag ansat som seniorforsker i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Overrepræsentation af kvinder blandt sundhedspersonalet kan være med til at præge adfærd i sundhedsvæsenet og dermed skabe kønsmæssig ulighed.

Charlotte Handberg

seniorforsker

Studiet undersøgte, hvad forklaringen kunne være på, at selv om flere mænd end kvinder får kræft, er der kun meget få mænd, der deltager i rehabilitering. Også selv om det er en kendsgerning, at dødeligheden som følge af kræft er større blandt mænd.

Samtidig blev det undersøgt, hvilken påvirkning det havde, at mændene primært mødte kvindelige medarbejdere i sundhedsvæsenet. Der er en overvægt af kvinder inden for behandling, opfølgning, information og overgangen til kommunal rehabilitering. I dag udgør kvinder over halvdelen af sundhedspersonalet både som læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister m.fl.

Barrierer hos både mænd og personale

Selv om Charlotte Handbergs studie handlede om kræft, mener hun, at man kan overføre mange af de resultater og konklusioner, hun kom frem til, til andre områder inden for sundhedsvæsenet. Hun peger især på det fokus, hun havde på sundhedspersonalets adfærd over for mandlige patienter.

At deltage i rehabilitering vil i mange mænds opfattelse betyde, at de viser svaghed og afhængighed.

Charlotte Handberg

seniorforsker

”I mit feltstudie mødte jeg mænd på kræftafdelingen på hospitalet, talte med dem og fulgte dem over længere tid. Jeg overværede også samtaler mellem personale og mændene for at observere attitude, adfærd og sprog i samtalerne og interviewede de mandlige patienter og personalet for at høre deres oplevelse af situationen. Og jeg kunne se, at mændene og sundhedspersonalet ofte obstruerede hinanden via deres adfærd. Personalets attitude og adfærd kom tit til at forstærke mændenes modvilje mod at sige ja til at deltage i rehabilitering,” siger Charlotte Handberg.

Rehabilitering = svaghed og afhængighed

Via møderne og samtalerne med mændene tegnede der sig et tydeligt billede af, hvordan mændene reflekterede over deres situation og deres eventuelle deltagelse i et kræftrehabiliteringsforløb. For de fleste mænd var det vigtigt at bevare deres maskulinitet, kontrol, selvstændighed og i hvert fald undgå at vise svaghed, blive afhængige af andre og få medynk. Og at deltage i rehabilitering ville i deres opfattelse netop betyde, at de ikke kunne bevare det, der var vigtigt for dem, og til gengæld ville vise svaghed og afhængighed.

Resultaterne peger derfor på, at mændene tilsyneladende læner sig op ad idealerne omkring kontrol og normalitet for at opretholde et uhensigtsmæssigt maskulint selvbillede.

Når der efterhånden er solid evidens for, at kræftrehabilitering er effektivt, er det et dilemma, at de mandlige kræftpatienter oplever rehabilitering som en hindring i deres stræben efter ’normalitet’ og tilbagevenden til en meningsfuld hverdag, mener Charlotte Handberg.

En anden retorik over for mænd

Blandt sundhedspersonalet var der ofte en helt anden tilgang til mandlige patienter end til kvindelige, viste studierne. Personalet brugte en anden retorik, f.eks. mere humor og en friskhed i sproget, som kunne opfattes akavet i forhold til alvoren i situationen og sygdommen. Denne adfærd gjorde det vanskeligt for mændene at vise svaghed og bede om hjælp og støtte, da sundhedspersonalet appellerede til deres maskulinitet.

Forventningen til netop en maskulin adfærd og styrke hos de mandlige patienter er uheldig, og sundhedspersonalets opfattelse af køn og præferencer for rehabilitering er tilsyneladende fastlåste.

Mænd vil gerne tale om det svære

Charlotte Handberg registrerede også via sine interview, at der var en generel opfattelse af, at mænd ikke ville tale om deres sygdom, eller hvordan de havde det og slet ikke, hvis de var i et stort forum, hvor der både var mandlige og kvindelige patienter.

Mange mænd vil selv styre, hvornår og hvordan de taler om det, der er svært.

Charlotte Handberg

seniorforsker

”Kvinder er generelt meget åbne og mere verbale end mænd. Det er ofte kvinders måde at bearbejde situationen på, mens jeg oplevede, at mange mænd gerne vil bearbejde situationen, men på en anden måde. Måske mere på to-mands hånd eller i mindre grupper, hvor man bedre kan kontrollere slagets gang. De vil selv styre, hvornår og hvordan de taler om det, der er svært,” siger Charlotte Handberg.

Større opmærksomhed om fastlåste adfærdsmønstre

Den vigtigste konklusion på afhandlingen er ifølge Charlotte Handberg, at der synes at være en social adfærd inden for sundhedssektoren, der tilsyneladende underminerer mænds sundhed. Den adfærd kan dermed både fremme, reproducere og opretholde mænd i deres uhensigtsmæssige sundhedsadfærd bl.a. i forhold til kræftrehabilitering.

”Mænd vælger (bevidst eller ubevidst) at opfylde de sundhedsprofessionelles og egne forventninger om traditionelle opfattelser af maskulinitet. De opfatter rehabilitering som værende synonymt med at bede om hjælp og være svag. Det er en samfundsmæssig konstruktion, der er vanskeligt at ændre på ud fra resultaterne i min afhandling, men der bør være en større opmærksomhed på at ændre fastlåste adfærdsmønstre i forhold til køn i både tilbud, kommunikation og adfærd,” mener hun.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk