Stadig nej til medicin til børn med SMA over seks år, men lidt flere børn kan få

Suzanne Skærbæk Pedersen

28. okt 2021

En ny banebrydende medicin, der er udviklet til mennesker med muskelsvinddiagnosen SMA, vil ikke blive tilbudt til alle typer og aldre, som det ellers var håbet. Medicinrådet sagde på sit møde i går nej til at gøre behandlingen med den ny medicin Risdiplam (Evrysdi) til standardbehandling til alle med diagnosen, men udvidede gruppen til børn med type 3. Kun børn op til 6 år vil få medicinen tilbudt.

Dermed lægger Medicinrådets anbefaling sig tæt op af rådets afgørelse i forhold til en anden medicin, Spinraza, som kom på markedet i 2017, og som også er udviklet til mennesker med SMA. Medicinrådet konkluderer, at Risdiplam er lige så effektiv som Spinraza.

I Medicinrådets anbefaling af Risdiplam skriver de, at anbefalingen gælder:

Patienter med muskelsvindsygdommen spinal muskelatrofi (SMA) type 1, som ikke er i vedvarende ventilationsbehandling mere end 16 timer i døgnet. Medicinrådet anbefaler også Risdiplam til patienter med SMA type 2 og 3, som er under 6 år, når de påbegynder behandlingen.

Som noget nyt gælder anbefalingen nu også børn med SMA type 3, fordi det er dokumenteret, at også denne gruppe har effekt af Risdiplam, hvis de påbegynder behandlingen, inden de er seks år.
Se forklaring af de forskellige typer længere nede i artiklen.

Medicinrådet anbefaler et skift fra Spinraza til Risdiplam

Siden 2017 har børn fået tilbudt Spinraza, inden de fyldte seks år. Den gruppe kan i dag skifte fra Spinraza til Risdiplam, hvis det er en fordel for patienten. Det bliver samtidig billigere for regionen. Rådet skriver:

Da Risdiplam både har fordele for patienterne, og omkostningerne er lavere, anbefaler Medicinrådet, at patienter, som er i Nusinersen-behandling kan skifte til behandling med Risdiplam.

Risdiplam adskiller sig i brug på et afgørende punkt fra Spinraza: Spinraza skal gives via en injektion i rygmarvskanalen hver tredje måned, hvor Risdiplam er en væske, som skal drikkes dagligt. Medicinrådet vurderer, at Risdiplam kan være en fordel for nogle patienter, f.eks. patienter med svær skoliose (rygskævhed) eller patienter, der oplever komplikationer ved indsprøjtning af Nusinersen (Spinraza). Rådet anbefaler dog ikke, at man kombinerer behandling af de to præparater.

Skuffelse over rådets beslutning

Muskelsvindfondens formand Simon Toftgaard Jespersen er skuffet over Medicinrådets beslutning.

Simon Toftgaard Jespersen
Muskelsvindfondens formand, Simon Toftgaard Jespersen

Vi er selvfølgelig glade for, at behandlingen er der, men vi er nedslåede og vrede over, at medicinen ikke kan komme ud og gøre gavn.

Simon Toftgaard Jespersen

Formand, Muskelsvindfonden

 

– Vi er selvfølgelig glade for, at behandlingen er der, men vi er nedslåede og vrede over, at medicinen ikke kan komme ud og gøre gavn til alle. Med de begrænsninger, Medicinrådet har sat, er der stadig mange mennesker med SMA – både børn over seks år og voksne – der personligt kommer til at mærke konsekvenserne ved den manglende behandling. De vil mærke tab af funktioner, da SMA er en fremadskridende sygdom,” siger Simon Toftgaard Jespersen. 

Sygdomsforløb går i to retninger

Hos RehabiliteringsCenter For Muskelsvind er der glæde, men også skuffelse at spore hos cheflæge og direktør Heidi Aagaard:

– Det er en kæmpe landvinding, at der i løbet af få år er kommet tre medicinske præparater på markedet til behandling af spinal muskelatrofi. Vi kan nu virkelig se resultaterne af den medicinske behandling, og når spinal muskelatrofi i nær fremtid kommer på screeningsprogrammet, vil resultaterne af behandlingen blive endnu tydeligere. Det er også positivt, at børn med type 3 nu også er inkluderet i anbefalingen. Samtidig er jeg nødt til at sige, at det er utrolig ærgerligt, at vi i Danmark fastholder den meget begrænsede målgruppe for den medicinske behandling. De meget skarpe grænser for, hvem der kan få behandlingen, betyder, at vi i stigende grad oplever, at sygdomsforløbet for personer med samme udgangspunkt i funktionsniveau bevæger sig i to forskellige retninger, understreger cheflæge Heidi Aagaard og tilføjer;

De meget skarpe grænser for, hvem der kan få behandlingen, betyder, at vi i stigende grad oplever, at sygdomsforløbet for personer med samme udgangspunkt i funktionsniveau bevæger sig i to forskellige retninger

Heidi Aagaard

Cheflæge og direktør, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

– Vi håber, at Medicinrådet vil genoptage drøftelserne om de kriterier, der ligger til grund for inddelingen af målgrupperne for behandlingen, da den nuværende afgrænsning ikke giver mening set fra et sundhedsfagligt synspunkt. Selv om præparaterne har størst effekt, jo tidligere i livet de gives, er der stadig både gode sundhedsfaglige og sundhedsøkonomiske argumenter for at brede dem ud til en større målgruppe.

Regionen skal vælge præparatet med de laveste omkostninger

En del af Medicinrådets opgave er også at se på de samfundsøkonomiske omkostninger ved at anbefale en ny medicin. Rådet anbefaler derfor, at regionen vælge det lægemiddel, som har de laveste omkostninger – i hvert fald indtil en ny behandlingsvejledning for området er færdig.

Anbefalingen betyder, at Medicinrådet råder regionerne til at bruge Risdiplam til mennesker med type 1, 2 og 3, inden de er fyldt seks år, men ikke at Risdiplam nødvendigvis er førstevalg til alle disse patienter, da der i forvejen findes andre lægemidler, nemlig Spinraza og Zolgensma. Zolgensma tilbydes kun til type 1.

Danmark går stadig enegang

Selv om mange andre lande behandler mennesker med SMA, efter at de er fyldt seks år, har Danmark valgt at gå enegang og kun tilbyde at begynde medicinsk behandling af børn, som endnu ikke er fyldt seks år.

Medicinrådets begrundelse for at sige nej til at tilbyde behandlingen med Evrysdi til alle med SMA er, at den er for dyr i forhold til effekten. Nøjagtig samme begrundelse, som rådet gentagne gange har brugt i forhold til Spinraza.

Medicinrådet mener ikke, at der er nok data, som underbygger, at Risdiplam har en stabiliserende effekt over længere tid. Rådet henviser i sin vurderingsrapport af Risdiplams effekt, at Roche, som er medicinalvirksomheden bag Risdiplam, har brugt for kort tid på opfølgning i sine studier. Rådet skriver:

“Opfølgningstiden i studiet (1 år) er for kort til at vise, om Risdiplam kan stabilisere sygdommen.”

Medicinrådets eget fagudvalg, der består af eksperter på området, og som har vurderet data og dokumentation fra medicinalfirmaernes studier af Risdiplam, har tidligere konkluderet, at både børn og voksne med SMA kan have gavn af den ny medicin, og derfor bør få den tilbudt.  

Læs Medicinrådets afgørelse her

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk