Muskelsvindfonden: Stop meningsløs inklusion

Redaktionen

12. dec 2019

Den nye bekendtgørelse fritager elever med handicap fra den praktiske og fysiske del af idrætseksamen, mens de stadig skal til prøve i den teoretiske del af faget.

Det giver ikke mening for elever med omfattende fysiske handicap, mener Lise Danelund, repræsentantskabsmedlem i Muskelsvindfonden, og derfor skal hun sammen med sin søn, Thore, til foretræde i Folketingets Børne- og undervisningsudvalg på Christiansborg i dag den 12. december.

Thore kommer bare til at se på

Udgangspunktet for ændringen i prøvebekendtgørelsen er i videst muligt omfang at inkludere alle i idrætsundervisningen, således at elever med handicap stadig kan tage del i den teoretiske del af undervisningen.

– Jeg er klar over, at inklusion er vigtig for mange med handicap, men der er også en lille gruppe elever som fx min søn, der har så omfattende funktionsnedsættelser, at selv en særligt tilrettelagt idrætsundervisning ikke giver mening. Med ministeriets forslag skal Thore fx. sidde i sin kørestol og se på sine kammerater spille volleyball for at være med i de to gange fem minutter, hvor de lærer om regler og taktik. Det er både meningsløst, ydmygende og ekskluderende, siger Lise Danelund og fortsætter:

– Der er også hvert år flere udendørs idrætslektioner, hvor Thore grundet sin muskelsvind og risikoen for at få lungebetændelse simpelthen ikke kan observere undervisningen. Denne problemstilling tager den nye bekendtgørelse heller ikke højde for.

Lytter ikke til indsigelserne

Problemet opstod, efter at faget idræt blev et eksamensfag, fordi elever skal have bestået en fuld afgangseksamen i folkeskolen for at blive optaget på gymnasiet. Hvis idræt bliver udtrukket som eksamensfag, har elever med fysiske handicap, der har været fritaget for idræt pga. deres handicap, ikke mulighed for at få en fuld afgangseksamen.

Denne diskrimination var folketingspolitikerne og den tidligere regering enige om at ændre. Men den ændring, Undervisningsministeriet nu er kommet med, tager ikke hensyn til indsigelserne, der er kommet i processen.

Lad eleverne bruge tiden mere fornuftigt

Formand for Muskelsvindfonden Simon Toftgaard Jespersen er enig med Lise i, at det ikke giver mening.

– Forældre, Muskelsvindfonden og DH har sammen forklaret både politikere og ministerium, at det mest fornuftige er at åbne op for, at en lille gruppe elever med omfattende fysiske handicap kan fritages for idræt. Inklusion i idræt vil for dem ikke give mening. Den lille gruppe elever kan bruge tiden mere fornuftigt end at sidde og se klassekammeraterne være aktive i idrætstimerne

Til foretræde med en konstruktiv løsning

Til foretrædet i Børne- og undervisningsudvalget den 12. december præsenterer delegationen på vegne af den berørte gruppe af elever en løsning med et alternativ, der kan supplere muligheden for fritagelse for den fysiske del af idræt: Nemlig at eleven skal have ret til at trække et andet eksamensfag fra den naturvidenskabelige pulje. Altså det alternativ, som var gældende i den midlertidige ordning i skoleåret 2018-2019.

– Det er stærkt, når handicapbevægelsen finder fælles takter på tværs af elever med autisme, udviklingsforstyrrelse og omfattende fysiske handicap. Sammen peger vi på, at forskellige løsninger er nødvendige til forskellige behov. Jeg forstår simpelthen ikke, at politikerne blot ignorerer sådan en indsigelse, siger formanden.

Og Lise Danelund stemmer i:

– For nogle kan det virke som en lille sag, men for vores børn handler det om flere timer hver eneste uge og om diskrimination i forhold til lige uddannelsesmuligheder. Derfor fortsætter vi, til den absurde fejl er rettet.

Muskelsvindfonden holder dig opdateret på sagens udvikling.

Læs også om problemstillingen på Folkeskolen.dk

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk