Sådan beregnes klagefristen

Kommunikationsafdelingen

25. nov 2014

Ankestyrelsen går ud fra, at Post Danmark smøler.

En klage over kommunens afgørelse skal sendes til kommunen senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget.

For at undgå diskussioner om, hvornår klagen er modtaget, og om Post Danmark har brugt en ekstra dag på at levere brevet med afgørelsen, indførte Ankestyrelsen for nogle år siden den regel, at man har modtaget brevet to hverdage efter brevets datering, når det er sendt som A-post, og fem dage efter brevets datering, hvis det er sendt som B-post.

Nu er kommunerne imidlertid begyndt at sende flere og flere afgørelser som mail eller til borgerens e-boks, hvor afgørelsen jo principielt modtages øjeblikkelig, og det rejser spørgsmålet, om to-dages-reglen så fortsat gælder.

Spørgsmålet har været rejst i Folketinget af folketingsmedlem Stine Brix. Socialminister Manu Sareen har bedt Ankestyrelsen om en udtalelse.

Ankestyrelsen henviser til retssikkerhedslovens § 67, hvoraf det følger, ”at klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om kommunens afgørelse.”

Ankestyrelsen går på den baggrund ud fra, at en afgørelse fra kommunen er kommet frem til modtageren 2 dage efter afsendelse med A-post og 5 dage efter afsendelse med B-post. Hvis afgørelsen er sendt via en digital postløsning, lægger Ankestyrelsen vægt på, om det fremgår af sagen, at den digitale forsendelse er kommet frem samme dag, som den er sendt. Hvis det ikke fremgår af sagen, hvornår forsendelsen er kommet frem til borgerens digitale postkasse, går Ankestyrelsen ud fra, at afgørelsen er kommet frem til modtageren 2 dage efter afsendelsen, sådan at tvivl om forsendelsestid kommer borgeren til gavn, oplyser Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen foretager altid en konkret vurdering af, om en klagefrist er overskredet, og om der i den konkrete sag foreligger særlige omstændigheder, hedder det videre.

Ankestyrelsen tilføjer, at ”efter at digital post pr. 1. november 2014 er blevet obligatorisk for borgere, der ikke har opnået fritagelse, forventer Ankestyrelsen som led i behandlingen af klagesager at få et overblik over, hvordan de digitale løsninger, som styrelsens underinstanser har valgt, virker i forhold til borgernes modtagelse af digital post. Ankestyrelsen vil justere praksis i overensstemmelse hermed.”

Med andre ord: Foreløbig er intet ændret; men der kan senere ske en “justering”. Ankefristen på fire uger beregnes altså fra to dage efter, at afgørelsen er afsendt (dateret) fra kommunen. Medmindre altså, at det decideret fremgår af sagen, at afgørelsen er nået frem hurtigere end to dage, og det gør det nok sjældent.

Svaret i fuld ordlyd kan læses ved at klikke her, men bemærk, at Ankestyrelsen i sit svar kun bruger ordet ”dage” og ikke ”hverdage”. Ankestyrelsen har telefonisk over for Muskelsvindfonden bekræftet, at ”dage” betyder ”hverdage”, og ”hverdage” skal forstås som ”postdage”, hvilket betyder, at kun de dage, hvor der udbringes post regnes med.

Ankestyrelsen tilføjer desuden over for Muskelsvindfonden, at klagen den pågældende dag skal være modtaget af kommunen inden kontortids ophør.

Og i øvrigt er der jo sådan set ingen grund til at vente med klagen til sidste øjeblik

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk