Skattefradrag for handicaphjælpere i forbindelse med rejser

Kommunikationsafdelingen

21. jun 2010

Folketingsmedlem René Skau Björnsson har bedt socialminister Benedikte Kiær om at “indhente en redegørelse fra SKAT, der forklarer, hvilke regler for skattemæssige fradrag der gælder for handicaphjælpere, der er med på rejser i ind- og udland sammen med borgere, der modtager BPA.”

Her er ministerens svar:

“Til brug for besvarelse af spørgsmålet har Socialministeriet anmodet Skatteministeriet om en redegørelse. Det bemærkes, at Skatteministeriet har lagt til grund for besvarelsen, at hjælperne er lønmodtagere. Hvis hjælperne i modsat fald er honorarmodtagere, hvis arbejdsvederlag anses for at være B-indkomst, har Skatteministeriet oplyst, at disse hjælpere ikke har mulighed for at få fradrag for deres erhvervsmæssige rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A, men udelukkende efter statsskattelovens § 6, litra a.

For lønmodtagere har Skatteministeriet givet følgende redegørelse:

”A. Fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A

1. Rejse – rejseudgifter

Reglerne om fradrag ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for udgifter til kost, småfornødenheder og logi på en rejse i Danmark eller i udlandet findes i ligningslovens (LL) § 9 A – herunder specifikt i § 9 A, stk. 7 – 12.

Efter disse bestemmelser kan en lønmodtager fradrage sine ovennævnte udgifter, hvis udgifterne skyldes, at lønmodtageren på grund af afstanden mellem sin sædvanlige bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på bop