Slut med at lande i en offentlig slåskamp

Gitte Dreier Jacobsen

25. sep 2017

Sundhedsministeren varsler ændringer, der skal sikre, at mennesker med handicap ikke kommer i klemme i en slåskamp mellem regioner og kommuner. Ofte er de to parter uenige om, hvem der skal betale for den nødvendige hjælp. Det er et stort skridt, da uenigheden kan betyde uoprettelige skader for det enkelte menneske.

Alt for ofte lander et menneske med handicap mellem to stole, når regioner og kommuner ikke kan blive enige om, hvem der skal betale regningen for mennesker, der har behov for hjælp. Det betyder, at de ikke får den hjælp, som alle parter ellers er enige om, er nødvendig. Går der for lang tid, inden borgeren får hjælpen, kan det betyde uoprettelig skade på personens funktionsniveau.

Pige på ni år kom i klemme

Slåskampen mellem kommuner og regioner opstår, når de sår tvivl om, hvorvidt hjælpen skal betragtes som et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab. Det er kommunen, som skal betale for hjælpemidler, mens regionen skal betale for behandlingsredskaber, og eksemplerne er mange.

Fx skulle en pige på ni år have udskiftet sine ståskinner, fordi hun er vokset ud af de gamle. Kommunen mente, at skinnerne havde behandlings- og træningsmæssig effekt og skulle på regionens regning. Det gav Ankestyrelsen dem medhold i. Men den afgørelse havde ingen effekt over for regionen, der ganske enkelt nægtede at betale. Det er et hjælpemiddel, lød det fortsat fra regionen.

Tiden gik med slåskamp mellem de to parter, og den lille pige mistede bevægelighed i leddene og fik et uoprettelig tab af sin funktionsevne.

En mærkesag for Muskelsvindfonden

Muskelsvindfonden har i flere år arbejdet for at få reglerne gjort tydeligere. Nu ser der endelig ud til at ske noget. Et udvalg nedsat af sundhedsministeren efter pres fra bl.a. Muskelsvindfonden foreslår konkrete løsninger. En af udvalgets anbefalinger er enkel: En ny og mere præcis vejledning, der beskriver kommuners og regioners forpligtelser, og hvordan snitfladerne skal håndteres. Ja tak, siger de handicappolitiske medarbejdere i Muskelsvindfonden, der har set mange af den slags sager.

Thomas Krog handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden siger:
”Med en bedre vejledning får alle parter mulighed for en meget mere præcis beskrivelse af, hvad der er behandlingsredskaber, som skal betales af regionen, og hvad der er hjælpemidler, som betales af kommunerne. Det bør gælde de områder, hvor der igen og igen opstår tvivl. Det er især til gavn for de mennesker, som har behov for hjælp”.

Læs mere om problemstillingen i Muskelkraft

Ovenstående artikel er et uddrag af en længere artikel fra Muskelkraft skrevet af vores handicappolitiske konsulent, Thomas Krog.

Find flere eksempler på, hvornår mennesker med handicap kommer i klemme og læs mere om Muskelsvindfondens arbejde i Muskelkraft nr. 4 – 2017 på side 33.  (indsæt nyt link)

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk