Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med barns indlæggelse

Jørgen Lenger

31. okt 2011

Ankestyrelsen har truffet en ganske interessant afgørelse i en principsag om en 5-årig pige, der skulle indlægges på hospital i 3 uger.

Kommunen og Det Sociale Nævn havde afgjort, at forældre ikke kunne bevilges dækning af tabt arbejdsfortjeneste under indlæggelse, men Ankestyrelsen ændrede afgørelsen.

Det vil sige, at der kunne bevilges tabt arbejdsfortjeneste under indlæggelsen.

Ankestyrelsen begrundede afgørelsen således:

“Du er omfattet af personkredsen, der er berettiget til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når din datter har en medfødt lidelse af indgribende karakter, der kan behandles operativt.

Vi har lagt vægt på, at din datters svælglapsoperation er nødvendig som følge af hendes medfødte lidelse i form af ganespalte, og grundet hendes alder er det naturligt, at det er hendes forældre, herunder dig, som er med på hospitalet. Ydermere har Læbe-Ganespalte Centret udtalt, at din datter efterfølgende skal holdes hjemme i 2 uger, hvor hun skal have en speciel blød diæt, og hvor hun skal komme sig ovenpå den store operation i svælget. Vi finder derfor, at du er berettiget til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i alle 3 uger.

For at være omfattet af personkredsen for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er det en betingelse, at der er tale om børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydermere er det en forudsætning for at være berettiget til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, at det drejer sig om de tilfælde, hvor det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet passes i hjemmet af forældrene.

Der er en langvarig praksis, som anfører, at børn der fødes med alvorligere misdannelser, som udgangspunkt er omfattet af personkredsen for hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med disse misdannelser. Dette gælder også lidelser, hvor et operativt indgreb helt kan fjerne handicapmæssige misdannelser. Ydermere har vi taget udgangspunkt i, at der i praksis ved langvarig lidelse hos børn ikke nødvendigvis skal være tale om en livsvarig tilstand, men at betingelsen kan være opfyldt, når lidelsen skønnes at vare 1 år eller mere.

Ankestyrelsen finder, at denne praksis fortsat er gældende.

På baggrund af ovenstående anses du for at være omfattet af personkredsen, som har ret til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.”

Principafgørelsen kan læses her

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk