Vi skal få politikerne til at forstå, hvad handicap er

Peter Skov Jørgensen

28. sep 2020

Peter Skov Jørgensen kæmper for, at folk opnår en forståelse af, hvordan et handicap opstår.

Hvad kæmper du for – og hvorfor?

Jeg vil gerne, at folk opnår en forståelse af, hvordan et handicap opstår. At handicap opstår, når vores funktionsnedsættelse møder barrierer i samfundet, som det er defineret i FN’s Handicapkonvention.

Derved kan de bedre forstå, hvor vigtigt det er, at mennesker med handicap får den nødvendige kompenserende hjælp, så vi kan tage aktiv del i og bidrage til samfundslivet omkring os.

Hvordan kæmper du for ”sagen”?

Personligt spiller jeg på mange strenge både som formand for handicaprådet – og de øvrige kommunale råd og nævn jeg sidder i – og som formand for den lokale afdeling af DH (Danske Handicaporganisationer).

Overordnet set kæmper jeg for sagen ved at føre og skabe dialog.

Det første, jeg gjorde som nyvalgt handicaprådsformand, var at gå til et byrådsmøde for at se, hvad byrådet var for en størrelse. Her oplevede jeg, at jeg kunne få de enkelte byrådspolitikere i tale. At det var let at få en kort og uformel dialog om en aktuel problemstilling.

I DH-regi afholder vi hvert år 2-3 debat-/dialogmøder med politikere (lokal, region og/eller Folketing) om konkrete emner. Ved byråds- og folketingsvalg inviterer vi til et traditionelt vælgermøde, hvor vi altid oplever, at politikerne møder velvilligt op.

Med vores arrangementer får vi skabt en personlig relation til politikerne, og jeg holder mig ikke for god til at sende en mail, ringe eller tage en kop kaffe med politikere i forbindelse med aktuelle sager – og give dem min version af sagen.
Vi skal holde os for øje, at vores politikere og beslutningstagere skal have deres viden et sted fra, så det er vores opgave at placere os, så de bl.a. får deres viden fra os.

Hvad er de bedste resultater, du har opnået?

Det er svært at slå ned på konkrete resultater, da vi jo er i en konstant proces og udvikling. Skulle jeg slå ned på en konkret ting, som jeg er lidt stolt af, er det kommunens seneste handicappolitik. Den var udset til at være et embedsmandsprojekt, men jeg fik den talt op til at blive en stor borgerinddragende proces.

Jeg oplever også tiere og tiere, at teknisk forvaltning ringer med spørgsmål om tilgængelighed. I kraft af min synlighed i det politiske landskab har jeg desuden været indirekte årsag til, at Vejle Kommune tog initiativ til at satse på parasporten.

Set med dine briller: nytter aktivisme?

Selvfølgelig nytter aktivisme! Det kan godt være, at vi ikke kan fremvise konkrete resultater, men så længe vi er i en konstruktiv dialog med politikere og beslutningstagere, påvirker vi udviklingen i samfundet. Det, vi gør, er at sørge for, at snebolden fortsat ruller, og at den ruller sig større og større.

Peter Skov Jørgensen er politisk aktiv bl.a. i DH og Handicaprådet i Vejle og i Muskelsvindfonden.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk