Alt om generalforsamlingen ved Muskelsvindfondens Landsmøde 2024

Den 24-26. maj 2024 fejrer vi sammen Muskelsvindfondens store fællesskab, som går på kryds og tværs af alder og interesser.

Vigtigst af alt er landsmødet også en generalforsamling. Her skal der vælges nye medlemmer til Muskelsvindfondens repræsentantskab, samt til formands- og næstformandsposten. Det er også her, at medlemmerne kan diskutere foreningens fremtid gennem spændende debatter.

Dagsorden for selve landsmødet lørdag den 25. maj fra kl. 10-17 finder du her: Dagsorden

Forslag til dagsorden

Har du forslag til dagsordenen, skal de sendes til formand Simon Toftgaard Jespersen simon@muskelsvindfonden.dk senest 14 dage inden landsmødet.

Du kan finde alle informationer om generalforsamlingen på denne side.

Officiel indkaldelse

Alle medlemmer er hermed inviteret til årets landsmøde

Officiel indkaldelse

Indkomne forslag

Der er pt. indleveret to forslag, hvoraf det ene er forslag til vedtægtsændring. Det andet omfatter debatterne der er planlagt under landsmødet. Information om, og yderligere materiale vedrørende indkomne forslag vil du løbende kunne læse om her.

Debatspor

Hvad skal Muskelsvindfonden arbejde med fremover? Giv din mening til kende via debatter under landsmødet.

Læs om de forskellige debatspor her

Vil du være
kandidat?

Stiller du op som formand, næstformand eller til repræsentantskabet, skal du præsentere dig selv. Det gør du ved at udfylde formularen.

Klik her for at komme til formularen

Hvem stiller op
til valget?

Her kan du læse om de kandidater, der har indsendt deres præsentation. Vi lægger på løbende.

Se oversigt over kandidater

Sådan
stemmer du

Læs her, hvordan du kan brevstemme eller stemme under selve landsmødet

Om afstemninger på landsmødet

Muskelsvindfondens
vedtægter

Her finder du Muskelsvindfondens gældende vedtægter

Vedtægter