Debatspor – Et styrket medlemsdemokrati

Medlemsafdelingen

10. apr 2024

Hvad skal Muskelsvindfonden fokusere sine kræfter på i fremtiden?

Kære medlemmer 

Som noget nyt i år, inviteres I til at deltage en række debatspor, der vil blive en integreret del af vores Landsmøde. Jeres stemmer er afgørende for foreningen, og ønsket er at give jer en reel mulighed for at forme foreningens arbejde. 

Formålet med debatterne er at styrke foreningens medlemsdemokrati ved at lytte til jeres ønsker og behov i endnu højere grad. Repræsentantskabet skal forberedes til det kommende års arbejde, og det hjælper I til med, ved at give dem et solidt mandat baseret på jeres input. 

Jeres deltagelse er nøglen til at skabe et stærkere og mere inkluderende fællesskab. Derfor opfordres I til at deltage aktivt i debatterne på landsmødet og bidrage med jeres perspektiver og forslag. 

Hvordan vil det foregå 

I forbindelse med din tilmelding skal du vælge hvilket debatspor du vil deltage i. Debatsporene er en del af punktet ’indkomne forslag’ og hvert debatspor vil munde ud i 3-5 anbefalinger, samt en prioritering af dem, som repræsentantskabet skal arbejde med i det kommende år. På Landsmødet næste år vil de fortælle hvordan det er gået. 

Som afslutning på debatterne bliver resultaterne delt med hele forsamlingen, og alle medlemmer får mulighed for at tilkendegive hvilke anbefalinger de mener, er de vigtigste indenfor hvert debatspor. På den måde vil du også høre om, og give din mening til kende, i forhold til de debatter, du ikke har deltaget i. 

14 dage inden Landsmødet vil alle deltagerne modtage yderligere information om  debatsporene, så man kan forberede sig inden vi ses den 25. maj.

Her er de 4 debatspor:

Fremtidens foreningsarbejde

Vær med til at forme fremtidens medlemstilbud. I debatsporet “Fremtidens Forening” samles vi for at diskutere, hvordan Muskelsvindfondens medlemsafdeling kan nå ud til endnu flere med attraktive tilbud og aktiviteter. Medlemsundersøgelsen viser både tilfredshed og ønske om større variation og spredning af tilbuddene. Vi vil gerne have jeres anbefalinger til, hvilke nye indsatser og aktiviteter vi kan skabe for at nå ud til endnu flere medlemmer.

Læs medlemsundersøgelsen her: Medlemsundersøgelse 2024

Sundhedspolitik

Siden Muskelsvindfondens strategi ”Mere for flere” blev vedtaget, har sundhedspolitik været lige så højt prioriteret som socialpolitik. Muskelsvindfonden står over for udfordringer med at sikre adgang til specialiserede behandlinger, samtidig med at vi navigerer i et presset sundhedsvæsen og mangel på arbejdskraft. Hvad er det næste skridt? Hvordan balanceres nutidens behov med fremtidige generationers? Lad os diskutere, hvordan vi bedst kan handle for dem, der lever med muskelsvind i dag og for fremtidige muligheder.

Fremtidens medlemskommunikation

Vær med til at forme anbefalinger til fremtidens medlemskommunikation i Muskelsvindfonden. I denne workshop skal vi sammen udforske behovene for viden, artikler, lyd og video samt helt nye ideer. Vi ønsker at inddrage alle perspektiver for til sidst at nedfælde skarpe anbefalinger til, hvordan vi kan styrke Muskelsvindfondens medlemskommunikation.

Socialpolitik

KL, Tranæsudvalg og Regeringen. De virker enige om, at økonomi skal fylde mere i afgørelser på socialområdet. Muskelsvindfonden mener ellers, at økonomi i forvejen fylder rigeligt! Mennesker med handicap efterlades i stærkt stigende omfang uden nødvendig hjælp. I dette debatspor planlægger vi sammen, hvordan vi håndterer den svære situation.

Kom til landsmødet, vær med i debatten og bliv hørt.

Du kan stadig tilmelde dig selve landsmødt lørdag den 25. maj.

Læs mere her

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk