Tak, fordi du stiller på!

Muskelsvindfonden har brug for dig. Derfor vil vi gerne hjælpe dig på din vej som kandidat til posten som formand, næstformand eller som medlem af repræsentantskabet.

Det skal du være opmærksom på:

Du stiller op til repræsentantskabet ved at udfylde det skema, du finder på Muskelsvindfondens hjemmeside fra den 12. marts. Vi sørger for, at dit kandidatur hurtigst muligt herefter bliver synligt på hjemmesiden sammen med de øvrige kandidater.

Ud over skemaet inkl. billede er det også muligt at indsende en video (max. 2 min.), som præsenterer dig og dit kandidatur.

Det er en god ide at forberede dig, inden du optager videoen:

  • Overvej, hvor du vil filmes: Tænk gerne over, hvad der er i baggrunden, da det også er en præsentation af dig. Det er en god idé at tage et prøvebillede først for at se, om du er tilfreds med f.eks. lyd og lys. Hvis du optager videoen udenfor, skal der ikke være for meget vind, da det hurtigt kan høres i mikrofonen.
  • Forbered præsentationen af dig selv. For at præsentationen bliver så god som mulig, er det vigtigt, at du planlægger, hvad du vil sige. Det kan være en god idé at øve sig, inden du begynder at filme, så du kan så meget af din tekst udenad.
  • Forbered præsentationen af dig selv. For at præsentationen bliver så god som mulig, er det vigtigt, at du planlægger, hvad du vil sige. Det kan være en god idé at øve sig, inden du begynder at filme, så du kan så meget af din tekst udenad.
  • Et eksempel på en præsentation kunne være: “Jeg hedder xxx. Jeg bor i xxx og arbejder til dagligt med xxx.” efterfulgt af: “Jeg stiller op, fordi…” ”Jeg vil arbejde for…” eller “Jeg går til valg på…” og måske præsentere dine mærkesager “Jeg har 3 mærkesager, som er xxx.”.
  • Afslut gerne med en opfordring til handling, for eksempel: “Stem på mig, fordi jeg vil…” eller “Jeg har 3 mærkesager, som jeg brænder for og vil arbejde hårdt for at gennemføre.
  • Du finder vejledning til optagelse af film her: Sådan optager du

Det er frivilligt, om du vil indlevere en video. Deadline for opstilling via hjemmesiden, og sidste chance for at uploade video er den 22. maj 2024. Skal du med på brevstemmesedlerne er deadline den 26. april.

Forløbet op til Landsmødet:

Op til landsmødet den 25. maj vil vi gennem nyhedsbreve, opslag i Muskelsvindfondens facebookgruppe og via sms til medlemmerne gøre opmærksom på kandidater og deres præsentationer på hjemmesiden. På den måde kan du i en længere periode præsentere dit kandidatur op til selve landsmødet. Det betyder, at der ikke vises videoer på dagen før selve valghandlingen under landsmødet. Til gengæld får alle mulighed for at præsentere sig via video og skriftlig præsentation i en meget længere periode via hjemmesiden.

Derudover har vi forskellige tiltag, der præsenterer kandidaterne løbende. Det bliver du yderligere informeret om, når du har indsendt til kandidatur via skemaet på hjemmesiden.

Du kan orientere dig om arbejdet i repræsentantskabet og se, hvem der pt. sidder i repræsentantskabet her: Bestyrelser og Repræsentantskab – Muskelsvindfonden. Det er også via dette link, at du finder resuméer fra tidligere repræsentantskabsmøder, som kan give dig et indblik i, hvad repræsentantskabet arbejder med.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne medlemskonsulent Lene Lebech: lele@muskelsvindfonden.dk / 2265 2439

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk