Aarhus Kommune erkender fejl i sager om 24-timers vagter

Af Thomas Krog

05. sep 2023

Selvfølgelig er det ikke kommunen, der skal træffe afgørelser i sager om arbejdsmiljø i hjælperordninger, herunder sager om arbejds- og hviletid. Det fremgår klart af et nyt svar, som Aarhus Kommunes driftschef har sendt til Muskelsvindfonden.

Svaret kommer efter, at Muskelsvindfonden har oplevet, at Aarhus Kommune i flere konkrete sager truer borgere med at fratage deres BPA-ordning, hvis de holder fast i, at deres handicaphjælpere arbejder i 24-timers vagter. Nu erkender kommunen, at det ikke er kommunens opgave, og understreger samtidig, at det afgjort ikke er hensigten at true borgeren med fratagelse af BPA-ordningen.

Glad formand ser frem til videre snak

”Jeg er glad for, at Aarhus Kommune her melder klart ud. Vi har en god dialog med kommunen, og det er jeg glad for at fortsætte,” siger Muskelsvindfondens formand Simon Toftgaard Jespersen.

I sit svar til Muskelsvindfonden skriver Aarhus kommunes driftschef blandt andet:

”Det er uheldigt, at nogle borgere har en oplevelse af, at der trues med, at deres BPA-ordning tages fra dem. Det er afgjort ikke hensigten at true borgeren. Det er korrekt, at ansvaret for arbejdsmiljøet, herunder overholdelse af diverse bestemmelser om arbejds- og hviletid og fridøgn ligger hos arbejdsgiveren. Herunder, at det følger af arbejdsmiljøloven og den praksis, der er lagt, at det beror på en konkret vurdering, hvem der som arbejdsgiver er ansvarlig for, at arbejdet bliver tilrettelagt og udført i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen, hvorfor kommunen selvfølgelig ikke kan træffe afgørelse i sager om arbejdsmiljø.”

Et klart svar på et generelt problem

Aarhus Kommune er ikke den eneste kommune, der blander deres vejledningsforpligtelse sammen med Arbejdstilsynets rolle som tilsynsmyndighed på arbejdsmiljøområdet. En række kommuner er på vej ned ad samme blindgyde og har ikke erkendt fejlen i lighed med Aarhus kommune. Derfor har Muskelsvindfonden lavet en faktuel gennemgang af reglerne om arbejds- og hviletid. (Se nedenfor)

…………………….

OBS!

Hvis du oplever, at din kommune bruger arbejds- og hviletid herunder eventuelle 24-timers vagter som argument for at fratage din BPA-ordning, så send straks brevet fra Muskelsvindfondens formand til dem. Giver det ikke det ønskede politiske resultat, kan du kontakte Muskelsvindfondens politiske afdeling.

 

Læs skrivelsen om regler for arbejds- og hviletid