Arbejdstilsynet dispenserer fra hviletidsreglerne for handicaphjælpere

Jørgen Lenger

29. aug 2012

Arbejdstilsynet har nu officielt dispenseret fra hviletidsreglerne, navnlig 11 timers reglen, for handicaphjælpere

Dispensationen gælder, når hjælperne er ansat efter Handicaphjælperoverenskomsten, der er indgået mellem DI/DEA og FOA/3F. Det vil sige, at arbejdsgiveren enten skal være medlem af DI/DEA eller have tilsluttet sig overenskomsten ved en separat aftale med FOA/3F.

Så vidt jeg er orienteret, betyder dette, at kun hjælpere der er ansat af LOBPA er omfattet af dispensationen. (Hvis andre end LOBPA er omfattet af overenskomsten, hører jeg gerne om det og tilretter efterfølgende artiklen.)

Kort fortalt går dispensationen ud på, at hviletiden kan nedsættes fra 11 timer pr. døgn til 8 timer pr. døgn, dog højst 2 gange om ugen og ikke to døgn i træk. Af de 8 timer skal 4 timer være sammenhængende, og hvileperioden skal være om natten.

I forbindelse med aktiviteter uden for borgerens hjem kan man én gang om måneden arbejde to døgn i træk, men så skal blandt andet den sammenhængende hvileperiode være 6 timer, og disse 6 timer skal være om natten.

Endelig skal hvilepladsen være indrettet i et særskilt ”passende” rum, som ikke anvendes til andre formål, og i ”passende” afstand skal der være adgang til toilet med håndvask.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk