BPA-hjælp under indlæggelse

Thomas Krog

13. jan 2017

Vil en kommune have BPA-hjælpere opsagt i forbindelse med borgerens indlæggelse på sygehus, kan det kun ske efter en konkret individuel vurdering. I vurderingen skal kommunen blandt andet tage hensyn til, om borgeren kan bibeholde et stabilt hjælperteam under og efter indlæggelsen

Det fremgår af et nyt svar fra socialminister Mai Mercado til SFs handicapordfører Kirsten Normann Andersen. Ministeren slutter sit svar (SOU spørgsmål nr. 154):
” Samtidig kan der være særlige behov hos borgeren omkring eksempelvis kommunikation, som kan nødvendiggøre, at hjælperteamet også under indlæggelse kan yde støtte til borgeren. Kommunen skal således vurdere, om det vil være mest hensigtsmæssigt at bibeholde hjælperne under eksempelvis indlæggelse, så borgeren efter endt indlæggelse fortsat har de fagligt nødvendige og kvalificerede hjælpere.”

Der skal altså både laves en konkret individuel vurdering. Der skal tages hensyn til mulighederne for at bibeholde et stabilt hjælperteam. Og der kan være særlige behov, som nødvendiggør, at hjælperteamet også yder borgeren støtte under indlæggelse.

Det klare svar fra ministeren går direkte imod den praksis nogle kommuner har anlagt. Eksempelvis Brønderslev Kommune foretager ikke den konkrete vurdering, som ministeren fastslår, kommunen skal gøre i hver enkel sag. I Brønderslev lægger politikerne al ansvar for hjælp under indlæggelse over på sygehuset. Samme holdning afspejles i samarbejdsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling. Aftalen handler alene om den vurdering sygehuset skal lave. I aftalen står blandt andet om BPA-hjælp: ”…. skal den behandlende sygehusafdeling vurdere, hvorvidt denne ordning bør opretholdes under indlæggelsen.” Aftalen beskriver også, hvordan betalingen kan fordeles, hvis sygehuset vurderer, at hjælpen er nødvendig.

Den nordjyske aftale forholder sig overhovedet ikke til det scenarie ministeren beskriver, hvor en kommune vurderer det nødvendigt at hjælperne er til stede under indlæggelsen. I Muskelsvindfondens øjne bør det ellers være det mest hyppige scenarie. Hjælpere, der som udgangspunkt bliver opsagt med øjeblikkelig virkning i tilfælde af borgerens indlæggelse, vil hurtigt søge mod jobs, med større sikkerhed. Det giver ikke et stabilt hjælperteam.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk