Brev fra ministeren: Stram op på sagsbehandlingen

Gitte Dreier og Thomas Krog

28. jan 2019

Efter en række groteske sager om manglende hjælp til mennesker med sygdommen ALS, indskærper socialministeren i et brev til landets kommuner, at ALS-patienter skal have hjælp hurtigst muligt

”Børne- og socialministeriet er blevet opmærksom på, at der i forhold til borgere, der er ramt af hurtigt progredierende lidelser som f.eks. ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose), kan være behov for at indskærpe kommunernes forpligtelse til at levere en effektiv indsats og opfølgning, der sikrer, at disse borgere så hurtigt som muligt får den nødvendige hjælp og støtte, og at der løbende sker den fornødne tilpasning heraf i forhold til borgerens aktuelle behov.”

Sådan indleder børne- og socialminister Mai Mercado et brev, der blev sendt ud til samtlige kommuner den 9. januar 2019. På det åbne samråd i Folketinget om BPA den 17. januar henviste ministeren til brevet, som hun kaldte et ”hyrdebrev”. Et hyrdebrev er en melding fra ministeren til kommunerne, hvori hun indskærper kommunerne at følge loven.

En række sager har fået ministeren til at reagere

Socialministerens reaktion sker på baggrund af en række sager fremført af Muskelsvindfonden og en række af foreningens medlemmer med diagnosen ALS. Sagerne har netop belyst, hvordan langvarige sagsbehandlinger i såvel kommuner som Ankestyrelsen trækker ud, så mennesker med ALS står uden den nødvendige hjælp i mere end et år. En yderst grotesk situation for mennesker, der i forvejen er hårdt ramt af den aggressive og dødelige sygdom, som man gennemsnitlig lever med i tre år.

Især en af sagerne har vakt opsigt, og det er ALS-patienten Torben Mikkelsens sag. Torben på 44 år ventede over et år på at få hjælp, hvilket bl.a. betød, at han ikke kunne få frokost på sit arbejde eller gå på toilettet i arbejdstiden.

Læs om Torben Mikkelsens kamp med kommunen. (Linket åbner i nyt vindue)

Hyrdebrevet er en løftet pegefinger

Ordlyden i brevet er alvorlig, mener Muskelsvindfonden, der vurderer, at det vil vække berettiget opsigt i kommunerne.

“Når ministeren udsender et hyrdebrev med den ordlyd, er det alvorligt.” Thomas Krog, handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden

”Når ministeren udsender et hyrdebrev med den ordlyd, er det alvorligt. Der skal tungtvejende argumenter til, før en minister så klart løfter pegefingeren over for kommunerne. Jeg mener ikke, at det kan undgå at give genlyd i de kommunale socialforvaltninger, og det er der brug for. Problemerne er vokset til et niveau, hvor Muskelsvindfondens hjælp til personer i enkeltsager slet ikke er nok,” siger Thomas Krog, handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden, og han fortsætter:

“De mange enkeltsager tegner nogle klare mønstre, som politikerne bliver nødt til at gribe ind overfor. Det drejer sig blandt andet om, at kommunernes sagsbehandling ofte bliver trukket i langdrag, og dermed følger de ikke retssikkerhedsloven, hvilket ministeren også understreger i brevet.”

Ministeren har klare budskabet

I hyrdebrevet henviser ministeren til retssikkerhedslovens § 3, hvori det fremgår, at en kommune skal behandle alle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Hun henviser også til retssikkerhedslovens § 6, som bekendtgør, at hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunalbestyrelsen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt.

Ministerens budskaber er ikke til at misforstå, mener Thomas Krog:
”Hun giver i dette brev en klar besked til kommunerne om både at handle hurtigt og være på forkant med udviklingen, når sygdommen er progredierende som ALS.”

Hyrdebrevet kan i sin helhed læses her.

Muskelsvindfonden: Brug brevet når du søger om hjælp

Ministerens initiativ høster stor ros i Muskelsvindfonden.

“Jeg vil på det kraftigste opfordre alle, som får konstateret ALS til at printe og medsende hyrdebrevet, når de ansøger kommunen om hjælp” Thomas Krog, handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden

”Det er yderst positivt, at ministeren så klart signalerer, at mennesker med ALS skal have den rette hjælp i rette tid, og det er dejligt at opleve, hvordan politikerne på Christiansborg lytter, når der kommer mennesker som Torben Mikkelsen og fortæller dem om konkrete udfordringer. Et hyrdebrevet er en god start, men det gør det ikke alene. Jeg vil på det kraftigste opfordre alle, som får konstateret ALS til at printe og medsende hyrdebrevet, når de ansøger kommunen om hjælp, så kommunerne kan læse ministerens ord direkte,” siger Thomas Krog.

Læs formandens debatindlæg om de generelle problemstillinger vedrørende BPA på Altingets hjemmeside