Corona: Robotter kan hjælpe elever, som er isoleret hjemme

Suzanne Skærbæk Pedersen

22. apr 2020

Danmarks skoler er åbnet for landets yngste elever. Men nogle elever er stadig isoleret hjemme, da de er i særlig risiko, hvis de bliver smittet. De skal fjernundervises, og det kan betyde, at de bliver afskåret fra det faglige og sociale samvær i klassen. Det kan en avatarrobot afhjælpe

Genåbningen har betydet, at størstedelen af landets elever fra 0. – 5. klasse igen sidder på skolebænken. Omend bænken måske ikke ser ud, som den plejer og måske er placeret udenfor. Men for en gruppe elever har genåbningen ikke betydet mere samvær med klassekammeraterne. De er stadig isoleret hjemme, da de er vurderet til at være i særlig risiko, hvis de bliver udsat for smitte.  

Robotter hjælper både fagligt og socialt 

En af de elever, som isoleres hjemme på 6. uge, er Maise Brostrøm-Nolan. Hun går i 4. klasse på Fuglsanggårdsskolen i Virum. Hun har muskelsvind og begrænset lungekapacitet. Fordi hun er særligt udsat, er hendes tvillingebror Pelle også hjemme: 

– Vi har valgt at holde Pelle hjemme fra skole, da vi skal passe ekstra meget på Maise, fortæller Maises mor, Jane Brostrøm-Nolan. 

Elever som Maise har krav på undervisning, men også den sociale del vil en robot i undervisningen kunne hjælpe med:   

– Det har været hårdt for Maise at være hjemme, og hun har lidt et enormt afsavn til sine veninder. Men fordi alle hendes klassekammerater også har været hjemme, har det ikke fyldt så meget for hende. Men nu hvor klassekammeraterne starter skole igen, er jeg bekymret for den sociale del. For mon de glemmer hende, når hun ikke er en del af deres hverdag? Både med det faglige og sociale kan robotten gøre en stor forskel. Den er Maises stedfortræder. Hun kan følge med i undervisningen og være en del af en leg i et frikvarter. Hun kan sågar være med i gruppearbejde. Ingen ved, hvor lang tid Maise skal forblive i isolation, og derfor er det vigtigt at finde en måde, hun fortsat kan være en del af klassen på, siger Jane Brostrøm-Nolan. 

Robotten er elevens øjne, stemme og arme 

Muskelsvindfonden har i samarbejde med kandidat-studerende Sofie Skoubo og Teknologi i Praksis startet et pilotprojekt med en robot i undervisningen, som skulle løse problemet med sygefravær og afsavn for elever med muskelsvind. Projektet var planlagt inden corona-pandemien, men har fået en anden aktualitet nu. Maise har fået udleveret en robot i januar, da hun er en del af projektet. 

Avatar med lys i. Første model. Foto: Sofie Skoubo

 

Robotten er en avatar-robot, altså en robot ‘’stedfortræder’’. Den vil blive opsat i klasselokalet, og så kan eleverne fjernstyre den hjemmefra via tabletEleven kan se klassen, høre, hvad der foregår, og sågar række hånden op og svare. Derved bliver eleven en aktiv del af undervisningen – på afstand. 

– Fordelen ved robotten er, at den giver mulighed for, at børn med meget sygefravær stadig kan være en del af klassen og fastholde både det faglige og sociale tilhørsforhold, siger projektleder og specialestuderende Sofie Skoubo. 

Avatarrobotter har været taget i brug andre steder i landet, men kun ved langvarig sammenhængende sygdom. Pilotprojektet skulle oprindeligt køre frem til juni 2020, men bliver muligvis forlænget på grund af epidemien. 

Muskelsvindfonden ønsker robotten udbredt  

Pilotprojektet skal skabe større viden og erfaring i at bruge avatarrobotter i folkeskolen til børn med meget sygefravær. På grund af coronakrisen er projektet nu blevet højaktuelt, og Muskelsvindfonden presser på, for at robotter skal tilbydes de børn, som nu er isoleret hjemme: 

– Skolerne har efter Folkeskoleloven pligt til at sørge for sygeundervisning i situationer som denne. Det gælder, når fraværet overstiger 15 dage i løbet af et skoleår. Loven bliver ikke altid overholdt. Og nu hvor omfanget af fravær på grund af faren for coronasmitte er markant større end sædvanligt, er det endnu vigtigere end normalt, at loven følges. Den både sikreste og billigste løsning til at opfylde lovens rimelige krav er, at elever i risikogruppe følger klassens undervisning og liv i øvrigt fra hjemmet via en robotsiger handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden, Thomas Krog. 

Maises skole har allerede meldt ud, at de vil tage avataren i brug, så snart de har et overblik over den nye hverdag. 

Ret til hjemmeundervisning

Ifølge bekendtgørelsen for hjemmeundervisning i forbindelse med sygefravær, fremgår det blandt andet, at opholder eleven sig i hjemmet, påhviler det skolens leder efter samråd med forældrene og eleven at sørge for, at den nødvendige undervisning iværksættes. Læs mere i faktaboksene forneden.

Se de relevante paragraffer fra "Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler"

Læs Bekendtgørelsen
  • §1

    Ved fravær på grund af sygdom eller lignende, der må skønnes at blive af længere varighed, skal skolens leder rette henvendelse til forældrene med henblik på en vurdering af behovet for sygeundervisning, jf. folkeskolelovens § 23, stk. 1, og friskolelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

  • §1 stk. 2

    Ved hyppigt, kortvarigt fravær på grund af sygdom, herunder fravær på grund af en kronisk sygdom, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse, når fraværet har haft en samlet varighed af 3 uger (15 skoledage).

  • §2

    Opholder eleven sig i hjemmet, påhviler det skolens leder efter samråd med forældrene og eleven at sørge for, at den nødvendige undervisning iværksættes.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk