De frivillige bakker op om Muskelsvindfonden

Suzanne Skærbæk Pedersen

30. jun 2022

I en tid hvor rekrutteringen af frivillige til festivaler og koncerter er en udfordring er det i høj grad lykkedes for Muskelsvindfonden at fastholde de mange frivillige, som får hjulene til at dreje, når koncertkaravanen, Grøn, snart ruller ud på landevejene. Men det har krævet ekstra indsatser fra foreningens side

Nu sker det endelig. Efter to års corona-pause rykker Muskelsvindfondens over 700 frivillige ‘Grøn-kræwere’ ud og assisterer med den exceptionelle  opgave, det er at flytte en koncertplads otte gange i løbet af ti dage. Det er de frivillige, som får hjulene til at dreje, og viljen til at lykkes skaber ifølge Muskelsvindfonden et helt specielt fællesskab. 

Antal frivillige kræw'ere

735 frivillige på Grøn Koncert

2114 lokalforeningsfrivillige

Vi har knoklet og sat nye initiativer i gang for at bevare fællesskabet, og endnu vigtigere har vi også signaleret til vores frivillige, at de er lige vigtige for os, uanset om vi har opgaver til dem eller ej. De er en del af vores organisation - også i de år, hvor vi ikke afvikler koncerter

Gitte Valentin, Teamleder for de frivillige

Overskuddet fra Grøn går til Muskelsvindfondens arbejde med at skabe plads til forskelle. De frivillige er derfor uundværlige for foreningen, da de er med til at sikre et overskud til mennesker med muskelsvind og deres familier. Men da der skete et knæk i kontinuiteten, og Grøn blev aflyst for første gang siden 1983 – og endda to år i træk, blev bevarelsen af fællesskabet en udfordring. 

Men kernen og viljen i frivilligheden er der stadig, og det er derfor lykkedes for Muskelsvindfonden at fastholde det samme antal frivillige som før corona. 

– Vores frivilliges fællesskab er kernen til succes og det vigtigste parameter at bevare. Vi har knoklet og sat nye initiativer i gang for at bevare fællesskabet, og endnu vigtigere har vi også signaleret til vores frivillige, at de er lige vigtige for os, uanset om vi har opgaver til dem eller ej. De er en del af vores organisation – også i de år, hvor vi ikke afvikler koncerter, siger teamleder for de frivillige, Gitte Valentin.  

Surstrømning og ringefest 

Et af de nye tiltag, som blev igangsat i foråret 2022, var en online ‘ringefest’, hvor frivillighedsteamet ringede ud til nye og gamle frivillige samt mennesker, der havde givet udtryk for, at de overvejede at blive frivillige. Jo flere der blev tilmeldt, jo sejere præmier og sjove indslag kom til.  

Der blev spist chili, vokset ben og spist surstrømning. Arrangementet gav en masse positiv opmærksomhed, og rekrutteringen fortsatte helt automatisk i alle afkroge herefter.

Teamet håbede at nå det samme antal frivillige på en bestemt dato, som det havde inden corona-pandemien, nemlig 600. Og det antal – med flere til – nåede teamet for nogle uger siden, hvorefter frivilligkoordinator, Jacob Bostrup, havde lovet de frivillige, at han ville spise surstrømning, hvis det lykkedes. Du kan se videoen af surstrøms-spisning til venstre.  

Vi er foran på tilmeldinger på nuværende tidspunkt sammenlignet med før corona, men samlet set er vi stadig ikke i mål, fortæller Gitte Valentin og fortsætter:
– Men at være foran et almindeligt år, giver masser af håb og glæde omkring frivilligheden på Grøn.  

Muskelsvindfonden stod aldrig stille 

Der var hele tiden brug for at tænke nyt i de to år, hvor corona-pandemien satte mange ting i stå. Her valgte Muskelsvindfonden at aktivere de frivillige på en anden måde. De frivillige er vant til at støtte en god sag, nemlig mennesker med muskelsvind og deres familier. Derfor oprettede foreningen et korps af frivillige , som under nedlukningen rykkede ud til de sårbare grupper, som var mest udsat ved smitte. 

Mange af vores frivillige er netop med for at være en del af det fællesskab, vi har skabt omkring at hjælpe til for en god sag

Mange af vores frivillige er netop med for at være en del af det fællesskab, vi har skabt omkring at hjælpe til for en god sag. De frivillige meldte sig blandt andet til at gå på indkøb for mennesker med muskelsvind, som levede isoleret under pandemien, siger Gitte Valentin. 

Initiativet opstod, da flere frivillige selv bød ind med, om ikke der var noget, de kunne gøre for at hjælpe Muskelsvindfondens medlemmer, som levede i isolation. Tal fra Muskelsvindfondens Frivillighedsundersøgelse fra 2019 bekræfter, at den gode sag er en grunden til at flertallet vælger at blive frivillig hos Muskelsvindfonden.

De frivillige kan bære hvilken som helt opgave 

Muskelsvindfondens frivillige var aldrig rigtigt placeret i en ‘venteposition’ under pandemien. Foreningen besluttede, at hvis ikke Grøns gæster måtte komme til festen, så måtte festen komme til dem. Derfor aktiverede Muskelsvindfonden 150 frivillige til at assistere ved 117 koncerter spredt rundt i folks private haver. Læs mere. 

Der er ingen tvivl om, at det var vigtigt for Muskelsvindfonden, at vi viste frivilligheden, at vi stadig har brug for dem corona eller ej

– Grønnere Grøn er et fantastisk eksempel på, at frivilligheden kan bære hvilken som helst opgave. Det var jo et helt nyt set-up, hvor alt var anderledes, og alligevel fik vi flere tilmeldinger til projektet, end vi havde brug for. Der er ingen tvivl om, at det var vigtigt for Muskelsvindfonden, at vi viste frivilligheden, at vi stadig har brug for dem corona eller ej – og Grønnere Grøn skriver sig helt sikkert ind i historien som et af de tiltag, der bliver fortalt igen og igen til fremtidige frivillige, slutter hun. 

Efter hver Grøn fejrer Muskelsvindfondens deres frivillige kræwere med en stor fest. Den kaldes ‘Eftersluk’. Men selv om Grøn ikke blev afholdt i 2020 og 2021 valgte Muskelsvindfonden alligevel at fejre det frivilliges fællesskab med en stor digital fest i 2020, som de døbte ‘Eftersuk’ og en stor fysisk festival i 2021. Lige såvel som der blev afholdt “Grøn-tour” for frivillige rundt om i landet på de dage der skulle have været Grøn Koncert. 

Fællesskabet er en hovedårsag til de frivillige bliver hos Muskelsvindfonden, viser Frivillighedsundersøgelsen 2019.

Foreningsfrivillige er blevet færre efter pandemien 

Muskelsvindfonden er tæt på at være i mål med det antal frivillige, de har brug for til Grøn. Men der hvor corona-pandemiens konsekvenser har været mest tydelige er i forbindelse med antallet af foreningsfrivillige, altså endagsfrivillige igennem en lokalforening. 

Det har været svært for foreninger at fastholde deres frivillige under pandemien, og det kan derfor tydeligt mærkes hos os.

– Det har været svært for foreninger at fastholde deres frivillige under pandemien, og det kan derfor tydeligt mærkes hos os. Det betyder, at der er færre foreningsfrivillige i år end der har været de andre år. Og dem vil vi naturligvis gerne se komme tilbage, siger Gitte Valentin. 

I mellemtiden arbejdes der på alternative samarbejder og nye foreninger, og håbet er på den måde at komme i mål med den ønskede bemanding af lokalforeninger. Men det er sværere end det har været tidligere.

Har din forening lyst til at være frivillig kan man tilmelde sig herunder.

Tilmeld dig som frivillig via Lokalforening