Der bør ske en forenkling af merudgiftsydelsen

Redaktionen, foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset

26. sep 2022

I løbet af de seneste fire år er den samlede udbetaling til dækning af de merudgifter, som voksne med handicap har pga. deres handicap, blevet beskåret med mere end 73 mio. kr. Det svarer til 1/3 af det samlede beløb. Det tankevækkende er, at lovgivningen ikke er blevet ændret i den periode. Forklaringen skal derfor findes i kommuners og Ankestyrelsens praksis, og det har Muskelsvindfonden set flere eksempler på.

Det anslås, at det i dag er mindst 80 procent af alle bevilgede merudgiftsydelser, der i lighed med Julies sag ender på laveste standardbeløb på 1.074 kroner pr. måned. Det er efter lovgivningen det udbetalte beløb, når merudgifterne opgøres til at være inden for intervallet 574-1611 kr. pr. måned. Det er derfor uden betydning, om borgerens merudgifter opgøres til for eksempel 600 kr. eller 1600 kr.

Ikke desto mindre sker der i rigtig mange tilfælde en minutiøs opgørelse. Ofte foregår det som en kamp, hvor kommunerne tilsyneladende forsøger at få beløbet til at ende under bagatelgrænsen på 574 kroner. Dermed slipper kommunen helt for at dække borgerens nødvendige merudgifter.

Drop minimumsgrænsen

Muskelsvindfonden foreslår, den nuværende økonomiske minimumsgrænse helt droppes. Det betyder, at alle, der har et handicap, og som har udgifter, der alene skyldes handicappet, er berettiget til at få dækket handicapbetingede merudgifter. I fagsprog hedder det, at funktionsnedsættelsen er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og at den medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Det er desuden fortsat en betingelse, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

”Der er kommuner, hvor økonomien til administration er næsten lige så stor som den økonomi, der skal dække merudgiften. Det er grotesk.”

Thomas Krog

Politisk chef i Muskelsvindfonden

Praksis har ændret sig

”De enorme nedskæringer på økonomisk hjælp til mennesker med omfattende handicap er sket uden, at lovgiverne har ønsket det. Det er alene praksis indenfor lovgivningen, der har ændret sig,” siger Thomas Krog, politisk chef i Muskelsvindfonden og fortsætter:

”Det sparede beløb vil rigeligt kunne dække eventuelle ekstra udgifter ved at fjerne kravet om et minimumsbeløb. Med til regnestykket hører også, at ændringen vil spare kommunerne for en masse administrativt arbejde. Tidligere har man fundet kommuner, hvor økonomien til administration er næsten lige så stor som den økonomi, der skal dække merudgifterne hos borgere med handicap. Det er grotesk.”

Ifølge Thomas Krog vil forenklingen og udeladelsen af de mange beregninger, som borgerne i dag ofte skal foretage, give overskud hos borgerne til at koncentrere sig om de ting, der betyder noget i deres liv.

Læs Julie Strubes langvarige sag om at få dækket sine merudgifter

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk