Overblik: Julie Strubes sag om merudgifter

Jane W. Schelde

26. sep 2022

Se forløbet af Julie Strubes merudgiftssag med kommune og Ankestyrelsen, som foreløbig har varet i fire år.

Juni 2018:
Hjørring Kommune giver afslag på dækning af Julies nødvendige handicapbetingede merudgifter. Afslaget bygger på kommunens vurdering af, at Julie og hendes kæreste også ville have haft to biler, hvis de ikke havde haft muskelsvind.

Juni 2018:
Julie får kort efter endnu et afslag fra kommunen. Denne gang på anmodningen om at få en person til at hjælpe sig, når hun skal til fysioterapi. En sag Julie klager over i samarbejde med Muskelsvindfonden

Juli 2018:
Julie klager over kommunens afslag på at dække nødvendige merudgifter.

August 2018:
Kommunen fastholder sit afslag på merudgifter. Sagen sendes videre til Ankestyrelsen.

September 2018:
Kommunen fastholder sit afslag på hjælp til fysioterapi. Sagen sendes i Ankestyrelsen. Julie kommenterer i samarbejde med Muskelsvindfonden sagen over for Ankestyrelsen.

November 2018:
Muskelsvindfonden køber tal fra Danmarks statistik om, hvem der har bil. Tal, der bl.a. er opdelt i geografi, indkomst, alder og køn.

Januar 2019:
Ankestyrelsen stadfæster kommunens afslag på at dække Julies nødvendige merudgifter

Marts 2019:
Julie søger om dækning af enkeltstående merudgifter i forbindelse med reparation af bilen. Også her får Julie afslag med henvisning til, at hun også ville have haft bil, hvis ikke hun havde muskelsvind.

Oktober 2019:
Ankestyrelsen stadfæster kommunens afslag på bevilling af enkeltstående merudgifter.

Oktober 2020:
Ny ansøgning om merudgifter efter §100. Kommunen afviser med henvisning til, at der er ”søgt forkert” og ikke i et online-skema fra kommunens hjemmeside. Muskelsvindfonden hjælper Julie med at fastholde ansøgningen ved at henvise til Retssikkerhedsloven, som fastslår, at kommunen har pligt til at modtage enhver anmodning om hjælp, uanset hvilken form den kommer i.

Februar 2021:
Kommunen beder om dokumentation for vand- og strømforbrug på trods af, at reglerne lægger op til at sandsynliggøre og ikke dokumentere. Julie har sandsynliggjort et merbehov for vask, mm.

Marts 2021:
Kommunen skriver, at de ikke kan overholde deres egen sagsbehandlingsfrist på 13 uger.

Maj 2021:
Kommunen beder bl.a. Julie om at måle hækken og at tælle sine vinduer for at vurdere udgiften til hjælpen på disse områder.

Juli 2021:
Afslag på ansøgningen. Kommunen mener ikke, at Julie ligger over bagatelgrænsen, bl.a. fordi de fastholder, at hun og kæresten ville have haft to biler, hvis de ikke havde haft et handicap. Det modsatte er ellers klart dokumenteret via talmaterialet fra Danmarks Statistik.

August 2021:
Julie klager i samarbejde med Muskelsvindfonden over afgørelsen.

September 2021:
Kommuner genvurderer afgørelsen. På konkrete spørgsmål får Julie en svarfrist på 5 dage, efter kommunen selv har overskredet samtlige sagsbehandlingsfrister, inklusive fristen for revurdering. (4 uger)

Oktober 2021:
Kommunen sender Julie et revurderingsbrev, hvor afslaget fastholdes. Sagen sendes derfor til Ankestyrelsen.

Julie Strube i sin kørestol.

Januar 2022:
Julie sender i samarbejde med Muskelsvindfonden en følgeskrivelse til Ankestyrelsen med kommentarer til sagen.

Marts 2022:
Ankestyrelsen hjemviser sagen. Først og fremmest med henvisning til, at kommunen, modsat Julie selv, ikke har formået at fremlægge konkrete statistikker, der viser, at man i Julies alder og livssituation har rådighed over en bil, når der er en bil i husstanden i forvejen. Ligeledes hjemvises afledte udgifter på bil, tøjvask, medicin, og vintertøj.

August 2022:
Nyt afslag. Kommunen lever for det første ikke op til Ankestyrelsens påbud om konkrete statistikker. For det andet afslår kommunen nu pludselig merudgifter, de godkendte tidligere i processen. Derved kommer Julies merudgifter ifølge kommunen stadig under bagatelgrænsen.

August 2022:
Julie klager igen i samarbejde med Muskelsvindfonden.

November 2022:
Julie indsender sammen med Muskelsvindfonden nye kommentarer til Ankestyrelsen.

Januar 2023:
Ankestyrelsen stadfæster kommunens afgørelse for så vidt angår bilrådighed, men hjemviser den del, der bl.a. handler om udgifter til medicin.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk