Digital aktivisme er et vigtigt debatskabende redskab

Af Jan Vagn Jakobsen

28. sep 2020

Aktivisme ser vi mest som målbevidst handling her og nu uden langsom, teoretisk tilgang. Derfor vil ord som “digital aktivisme” let komme til at lyde som noget vrøvl.

Det digitale arbejde er en relativ ny del af aktivismen. Den lægger op til at bakke op om den aktivisme, vi allerede kender ved at inddrage de sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram, blogs, hjemmesider, og hvad der ellers er, i forandring. De kan f.eks. støtte de handlinger, vi har set en bevægelse som #enmillionstemmer stå for ved adskillige lejligheder.

Mand smiler.

Konfrontationer ved ulovligheder

Digital aktivisme kan her og nu også sætte spørgsmålstegn ved de mange tragiske enkeltsager, vi alt for tit ser i kommunerne om dårlig, mangelfuld og til tider direkte ulovlig sagsbehandling. De gør det oplagt at konfrontere kommuner, regering og Folketing med det acceptable i, at man ikke griber ind, når der afsløres urimelige forhold. At stille spørgsmålstegn i enkeltsager skal presse til overordnede indgreb.

Et spørgsmål er, om politikere i længden kan sidde det overhørig, når mange af os involverer os og påviser, at indgreb er nødvendige.

Lydoptagelser blev tilladt efter debat

Et enkelt konkret eksempel er fra Ringsted kommune, hvor jeg bor. Administrativt forbød man, at borgere lydoptog egne møder med kommunen. Det gjaldt også borgere med enten et kognitivt eller et fysisk handicap, der gjorde, at de ikke kunne følge med eller tage notater under et møde.

Vi skabte i efteråret 2018 debat via blogindlæg, lokale Facebookgrupper og spørgsmål til administrationen. Det vakte interesse hos både pressen og borgerrådgiveren i kommunen. Sidste kom med en udtalelse, der underbyggede vores argumenter imod.

Sagen er nu afsluttet, og alle borgere må frit optage møder, de selv er part i til eget og rådgivers brug. Eneste helt fair begrænsning er offentliggørelse, så man ikke kan hænge medarbejdere ud.

Digital aktivisme kan skabe forandring

Jeg ser digital aktivisme som et vigtigt, debatskabende redskab for både Muskelsvindfonden og hele handicapbevægelsen. Vi kan dog blive langt bedre til at bruge denne aktivisme.

F.eks. ved at arbejde med det i webinarer, digitale skrivegrupper og på andre måder, der sætter medlemmer i gang med at bruge de digitale medier. Arbejdet kan ske hjemmefra. Det gør, at vi har mange flere ressourcer, vi kan få i spil.

Det kan evt. ske i samarbejde med Muskelsvindfondens handicappolitiske afdeling, så vi understøtter de erfaringer og nødvendige indsatsområder, som foreningen prioriterer.

Jan Vagn Jakobsen er politisk aktiv i bl.a. Ringsted Handicapråd, Ringsted Byråd og Muskelsvindfonden