Har socialministeren opfundet et nyt begreb i Serviceloven?

Jane W. Schelde, arkivfoto: Søren Holm/Chili

15. nov 2022

Hvad betyder det, at en kommune må stille en hjælperordning i bero, når personen, der har fået bevilget ordningen, bliver indlagt på et hospital? Det spørgsmål afventer Muskelsvindfonden og to andre handicaporganisationer: CP Danmark og Dansk Handicap Forbund netop nu svar på.

– Nu troede vi lige, at politikerne på Christiansborg tilbage i januar 2022 var blevet enige om, at en kommune ikke må frakende eller beskære en hjælperordning, mens borgeren er indlagt på et hospital. Og så lyder der nu en anden besked fra socialminister Astrid Krag i en orienteringsskrivelse til kommuner og regioner, siger Thomas Krog, politisk chef i Muskelsvindfonden.

Sammen med CP Danmark og Dansk Handicap Forbund har Muskelsvindfonden sendt et brev til socialministeriets handicapkontor for at få klarhed over de tilsyneladende nye toner fra ministeriet.

Hvad betyder at stille i bero?

Spørgsmålet opstod, efter at socialministeren i starten af oktober sendte en orienteringsskrivelse ud til landets 98 kommuner og 5 regioner med en præcisering af en række forhold omkring hjælperordningerne efter paragraf 95 og 96.

Og det er især en formulering i afsnittet om ”støtte til borgere med funktionsnedsættelse under indlæggelse på sygehuset”, som undrer de tre handicaporganisationer.

I brevet til socialministeriets handicapkontor skriver de tre organisationer bl.a.: ”Vi ønsker et vejledende svar på betydningen af en særlig passus vedrørende BPA-ordningen under indlæggelser – nærmere bestemt muligheden for at ”stille en ordning i bero”.”

Tre konkrete spørgsmål til ministeriet

I brevet er der formuleret tre konkrete spørgsmål til især den juridiske tolkning af formuleringen:

  1. Hvad er forskellen på at ”nedsætte” og ”stille i bero”? Spørgsmålet tager afsæt i, at der i begge tilfælde er tale om en forringelse af ordningens materielle indhold.
  2. Hvor i serviceloven er der i relation til § 3a (varslingsordningen) beskrevet undtagelser, som svarer til ovenstående begreb at ”stille i bero”?
  3. Er der en anden lovhjemmel i serviceloven eller andetsteds til begrebet at ”stille i bero”?

Hvorfor er spørgsmålene vigtige

– Afklaringen er vigtig, fordi vi oplever, at det kan få gode stabile hjælpere til at forlade jobbet, når de oplever at blive fritstillet fra den ene dag til den anden, når borgeren bliver indlagt på sygehuset, forklarer Thomas Krog og fortsætter:

– Mange af vores medlemmer har også helt konkret brug for hjælperne, når de bliver indlagt. Nogle har brug for hjælp til kommunikation med personale. Andre har brug for hjælp til at få sat briller, tage chokolade på sengebordet eller klø sig på armen, mens andre igen skal bruge hjælperen til at ledsage dem på ture i hospitalshaven eller til kiosken. Sygehuspersonalet har jo helt oplagt ikke ressourcer til den slags.

Socialministeriets handicapkontor har endnu ikke reageret på brevet eller svaret på ovennævnte spørgsmål.

Hele orienteringsskrivelsen fra socialminister Astrid Krag til kommuner og regioner

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk