Kommunen skal sikre borgeren den fornødne hjælp hvis hjælperens arbejdsgiver går konkurs eller standser betalingerne

Jørgen Lenger

10. feb 2011

Som svar på et spørgsmål fra folketingsmedlem Anne Baastrup har socialminister Benedikte Kiær oplyst, at “det er en kommunal opgave at sikre, at borgere med omfattende hjælpebehov får den nødvendige hjælp.

Det gælder uanset, om hjælpen ydes i form af et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens §§ 95 og 96 eller efter andre bestemmelser i serviceloven. Det vil derfor også være kommunalbestyrelsens ansvar, at borgerne i de nævnte situationer fortsat får den nødvendige hjælp”.

Anne Baastrup havde bedt socialministeren om at “redegøre for, hvad konsekvenserne vil være for tilknyttede borgere og for deres hjælpere, hvis en udbyder efter servicelovens §§ 95 og 96 går konkurs eller standser betalingerne, herunder hvordan borgerne fortsat er sikret deres hjælp, hvem der har ansvaret herfor, og hvordan hjælperne får deres løn m.v.”

Socialministeren tilføjede, at “hvis en virksomhed eller en forening, der leverer BPA til en borger efter servicelovens §§ 95 eller 96, går konkurs eller standser betalingerne, er de ansatte, og herunder de ansatte hjælpere, underlagt de gældende regler på arbejdsmarkedet og herunder reglerne for udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond. Disse regler hører under Beskæftigelsesministeriets område”.

Det fremgår ikke af spørgsmålet, om Anne Baastrup har haft bestemte firmaer i tankerne.

Spørgsmål og svar kan findes her

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk