Medicinrådet har igen udskudt at tage stilling til Spinraza

Suzanne Skærbæk og Gitte Dreier

13. maj 2020

Medicinrådet har igen ikke kunnet tage stilling til, hvorvidt de vil ændre deres anbefalinger af medicinen Spinraza (Nusinersen) mod muskelsvinddiagnosen Spinal muskelatrofi (SMA). Medicinrådet fortæller i en nyhed på deres hjemmeside, at de har brug for at se yderligere på data, men også at de ikke er tilfredse med prisen:

– Vi vedtog at bruge de indsamlede data til at undersøge, om anbefalingen skal ændres, men der skal samtidig komme et nyt pristilbud, da vi ikke finder det seneste tilbud attraktivt, siger Steen Werner Hansen, formand for Medicinrådet.

Medicinrådet har sidst haft medicinen på dagsordenen d. 27. april 2020, men da sagen var for kompleks at behandle skriftligt under coronaepidemien, valgte det at udskyde drøftelsen til et videomøde i dag, hvor fagudvalget var inviteret, og hvor rådet samtidig så på et nyt pristilbud. 

Det må ikke trække i langdrag

Muskelsvindfonden har kæmpet for, at medicinen skulle tilbydes til en langt større gruppe mennesker med SMA, siden medicinen kom på markedet i 2017. Siden har der været et langt forløb. Du kan læse om forløbet her

vi appellerer til, at sagen ikke trækker længere ud, da der er børn, som lever med en stærkt fremadskridende sygdom, og som taber kræfter for hver gang, sagen sparkes til hjørne

Henrik ib Jørgensen, Direktør i Muskelsvindfonden

– Det er glædeligt, at Medicinrådet anerkender, at de nye data giver grund til yderligere drøftelse af sagen. Men hvilke huller i osten er det, som Danmark ser, men som udenlandske og danske eksperter har overset? Vi kender intet til de prisforhandlinger, der foregår bag lukkede døre, så dem vil vi ikke forholde til. Men vi appellerer til, at sagen ikke trækker længere ud, da der er børn, som lever med en stærkt fremadskridende sygdom, og som taber kræfter for hver gang, sagen sparkes til hjørne, siger direktør i Muskelsvindfonden, Henrik Ib Jørgensen.

Manglende gennemsigtighed

Det har ikke været muligt inden dagens møde at få en dagorden for selve mødet. Det har heller ikke været muligt at få indsigt i Fagudvalgets indleverede data, indstilling eller andre relevante informationer i forbindelse med mødet.

Det er et billede, som er kendetegnende for Medicinrådets drøftelser, at der ikke er åbenhed omkring vurderingerne eller prisforhandlingerne, hvilket skaber en voksende mistillid til rådets arbejde.

Hverken brugere, politikere, patienterforeninger eller borgere har mulighed for at se, på hvilket grundlag Medicinrådet træffer sine beslutninger. Lytter det til sit fagudvalg? Og i hvor høj grad vægter de sundhedsfaglige aspekter i forhold til de økonomiske?

Flere journalister har tidligere kritiseret Medicinrådet for at træffe politiske beslutninger, samtidig med at rådet er omgærdet af en udtalt form for lukkethed, som gør det svært at stille spørgsmålstegn ved Medicinrådets beslutninger.

Det er de danske Regioner, som har nedsat Medicinrådet.

Mere data og betydeligt prisafslag

Siden efteråret 2019 har Fagudvalget, der rådgiver Medicinrådet om SMA, på rådets opfordring indsamlet erfaringer med brugen af Spinraza fra andre europæiske lande. Den type data, som ikke er indsamlet i et klinisk studie, kaldes “real-life-data.”

Fagudvalget havde blandt andet leveret data fra en undersøgelse, som tyske forskere havde lavet blandt 173 personer med SMA. Gruppen er i alderen 16 – 65 år, og de havde alle modtaget behandling med Spinraza i op til 14 måneder. Konklusionen på den tyske undersøgelse er, at behandling med Spinraza medfører en meningsfuld forbedring af det fysiske funktionsniveau.

Samtidig havde virksomheden bag Spinraza, Biogen, givet Medicinrådet et “betydeligt” prisafslag og håbede også på et gennembrud i sagen. Det fortæller adm. direktør i Biogen Danmark, Janne Harder, til Medwatch:

– Vores forhandlinger med Amgros er fortrolige; men det er klart, at efter fire ansøgningsrunder over lang tid, så har Biogen måttet bevæge sig ganske betydeligt,” siger Janne Harder og fortsætter:

– Vi har genansøgt Medicinrådet om en fornyet vurdering af Spinraza, idet vi har et stort ønske om, at Spinraza skal kunne tilbydes til behandling af danske børn og unge med SMA,” siger Janne Harder til MedWatch.

Spinraza er tilgængeligt i andre europæiske lande

I dag er Spinraza godkendt til brug for alle med SMA i flere andre lande, blandt andre Tyskland, Holland, Belgien, Italien, Polen, Portugal, Rumanien, Skotland og Frankrig.

Læs mere om Europæiske lande med adgang herunder

Læs mere om europæiske lande med adgang her

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk