Muskelsvindfonden er med i nystiftet alliance

Gitte Dreier Jacobsen

18. apr 2021

Muskelsvindfonden har sagt ja til at deltage i den nystiftede alliance for retssikkerhed mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Handicaporganisationer (DH). Muskelsvindfonden vil gerne bidrage til, at der sker forbedringer på området allerede i år.

– Det er helt nødvendigt, at der sker noget med retssikkerheden. Det er i høj grad tid til at handle, sådan lyder det fra Thomas Krog, som er chef for den politiske afdeling i Muskelsvindfonden.

Han er med i den nystartede alliance, der blev nedsat i marts 2021 med fokus på at styrke retssikkerheden på handicapområdet. Han er en af flere personer, der repræsenterer handicapområdet. Alliancen skal finde løsninger og derigennem styrke retssikkerheden på handicapområdet. Muskelsvindfonden vil præsentere en retssikkerhedspakke med otte punkter.

Læs mere om den nye alliance her.

Arbejdshandskerne skal på fra starten

– Muskelsvindfonden har i løbet af vinteren holdt en række møder med andre handicaporganisationer, bevægelsen #enmillionstemmer og partiernes handicapordførere, og vi oplever en tydelig enighed om, at retssikkerheden på handicapområdet gradvist er forsvundet. Ankestyrelsens alt for høje omgørelsesprocenter viser det, og stigning i antallet af sager i de forskellige handicaporganisationer understreger også et mønster, fortæller Thomas Krog og fortsætter:

– I den nye alliance sidder KL også med ved bordet. Det kan være et positivt tegn på, at der nu fra KL’s side er større vilje til forandringer end tidligere. Er det tilfældet, kan alliancen gøre en forskel på relativt kort tid. Sender handicaporganisationerne, socialrådgiverne og KL i fællesskab forslag til politikerne, er det svært for Folketinget at afslå dem. Derfor er Muskelsvindfonden med.

Thomas Krog understreger dog, at han har en klar forventning om, at alliancen tager arbejdshandskerne på allerede fra første møde på tirsdag d. 20. april.

Der bør ske noget inden for 2021

Ifølge beskrivelsen af alliancen arbejdes der med både en kortsigtet og langsigtet fase. Den kortsigtede fase handler om at udarbejde konkrete tiltag her og nu, som kan spille ind i bl.a. Finansloven for 2022. Det er positivt, vurderer Thomas Krog:

– Muskelsvindfonden foreslog i september 2020 politikerne at vedtage en samlet retssikkerhedspakke, fordi behovet er så enormt. Vi havde god dialog med mange politikere, men der var desværre ingen retssikkerhedspakke i finansloven, der blev vedtaget 2020. I år prøver vi endnu mere ihærdigt og meget gerne i samarbejde med alle, der reelt ønsker forbedret retssikkerhed på socialområdet.

En opdateret retssikkerhedspakke er klar til første møde

Med i tasken til møderne i retssikkerhedsalliancen har Thomas Krog derfor en opdateret ”retssikkerhedspakke” med løsninger.

Det handler om disse otte løsninger, som Muskelsvindfonden har udarbejdet:

  • Retssikkerhedsfond for at fjerne det økonomiske incitament til at skære ned 
  • Mere tryghed om bevilget hjælp ved kronisk sygdom
  • Bedre beskyttelse (opsættende virkning), når kommunen vil skære borgerens hjælp  
  • Tryghed ved overgangen fra barn til voksen 
  • Planlægning af overgang til pensionsalder 
  • Loft over sagsbehandlingstider 
  • Ensstyrket og neutral Ankestyrelse 
  • Ret til second opinion fra fagfolk 

Find alle løsningerne foldet ud herunder.

Retssikkerhedspakke

Muskelsvindfondens otte løsninger

Kontakt Muskelsvindfondens politiske chef