Pensionister snydes for kompensation

Thomas Krog

26. apr 2023

Det er en urimelig diskrimination af folkepensionister med handicap, mener Muskelsvindfonden

Mennesker med handicap, der når folkepensionsalderen, mister på grund af lovgivningen muligheden for at få dækket udgifter, der er forbundet med deres handicap. Muskelsvindfonden mener, at det er diskrimination af folkepensionister med handicap.

I Danmark bliver mennesker med handicap ellers traditionelt kompenseret for deres handicap. Formålet er, at de skal have samme muligheder som andre for at deltage i samfundslivet. F.eks. betaler mennesker med handicap – som alle andre – selv deres bil, men staten hjælper med at dække de ekstra udgifter, der er forbundet med at have en handicapbil. På den måde kan en person med handicap stadig transportere sig på lige fod med andre mennesker. Kompensationsprincippet er derfor et vigtigt fundament i den danske velfærdsstat.

Læs om Jan V. Jakobsen, der netop oplevede et kæmpe indgreb i sin økonomi

Urimelig regel

Muskelsvindfonden mener, det er urimeligt, at kompensationsprincippet for mennesker med handicap bortfalder på dette område, når de når folkepensionsalderen. Deres handicap forsvinder jo ikke. Folkepensionister med handicap får kun de samme ydelser, som andre folkepensionister uden handicap får. De fleste folkepensionister må tolerere en nedgang i deres forsørgelsesgrundlag. Mennesker med handicap oplever ekstra stor nedgang, da de samtidig mister deres handicapkompensation.

Mange med livslangt handicap som muskelsvind har på grund af deres handicap ikke haft mulighed for at spare op eller få en arbejdsmarkedspension. Den økonomiske nedgang rammer dem derfor særdeles hårdt. I øjeblikket, hvor inflationen generelt gør det vanskeligt for mange pensionister at få økonomien til at hænge sammen, rammes pensionister med handicap derfor markant hårdere end andre.

Billigt at stoppe diskriminationen

Samtlige de politikere, som Muskelsvindfonden har talt med, er enige i, at det er problematisk, at pensionister med handicap rammes ekstra hårdt. Der er også blevet stillet spørgsmål til ministeren om, hvad det koster at løse problemet.

I 2019 spurgte folketingspolitiker Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti den daværende socialminister om prisen. Dengang lød svaret, at prisen ville være omkring 75 millioner kroner om året.

Siden har der været et markant fald i antallet af mennesker med handicap, der bliver kompenseret. Det har fået folketingsmedlem fra SF Charlotte Broman Mølbæk til at bede ministeren fremlægge en ny beregning på omkostningerne, hvis man fjerner aldersdiskriminationen ved netop den paragraf. Det skal ses i lyset af det faldende antal personer, der bliver kompenseret efter servicelovens § 100, som er den paragraf, det handler om. (Se ministerens svar via link nederst)

Mål at få fjernet aldersgrænsen

Muskelsvindfonden forventer, at spørgsmålet til ministeren og hendes svar skal være indgangen til, at aldersdiskrimination igen kommer på den politiske dagsorden. Og denne gang vil den oplagte slutning være, at diskriminationen fjernes ved at lade mennesker med handicap uanset alder beholde kompensationen for de ekstra udgifter, de har pga. deres handicap.

 

OBS:  Læs svaret fra nuværende social- og boligminister Pernille Rosenkranz-Theil

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk