Politisk udtalelse vedtaget på landsmødet

Suzanne Skærbæk Pedersen

21. maj 2022

Landsmødet er Muskelsvindfondens øverste myndighed. På dette års landsmøde vedtog et enigt landsmøde en politisk udtalelse; Handicapområdet er indrettet forkert

I den lyder det blandt andet:

“(…) I Danmark står vi helt åbenlyst med et handicapområde, der er indrettet forkert. Velfærden for mennesker med handicap er stærkt udfordret. Regeringens forslag til en ny specialeplan løser enkelte udfordringer, men overhovedet ikke de grundlæggende problemer, der særligt handler om struktur og økonomi. I vores univers kan enhver, der tør åbne øjnene, se, at skal man løse problemerne på handicapområdet, så kræver det fundamentalt to ting:

  1. Strukturen skal ændres, så vi sikrer, at visitation foregår på baggrund af specialiseret og kvalificeret sagsbehandling
  2. De økonomiske incitamenter skal ændres, så afgørelser bliver truffet på baggrund af borgernes reelle behov frem for økonomiske kalkulationer og fokus på den kommunale bundlinje.

Handicapområdet bløder, og frustrationerne og frygten for fremtiden er tydelig overalt. Vi er der, hvor det simpelthen er sidste chance, hvis der skal kunne opretholdes nogen form for tillid og dialog mellem borgere og myndigheder.”

Foreningen har ventet og ventet

Baggrunden for udtalelsen er de seneste års forringelser på handicapområdet, og efter Folketingsvalget 2019 blev handicaporganisationer lovet, at velfærdssamfundet genoprettes, og handicapområdet stod til en opgradering. Løfterne blev givet i et såkaldt forståelsespapir mellem Regeringen og støttepartierne, og Muskelsvindfonden sad tilbage med et klart indtryk af, at næste gang er det handicapområdets tur.

Siden har foreningen ventet på langt mere grundlæggende ændringer end blot specialeplaner. Netop den form for ”løsningsforslag” tyder på, at man slet ikke vil erkende den reelle situation på handicapområdet.

Læs hele udtalelsen

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk