Socialministeren: Hund og BPA udelukker ikke hinanden

Jørgen Lenger

08. feb 2013

Med baggrund i en konkret sag, hvor en kommune forbød hjælperne at lufte borgerens hund (!) har folketingsmedlem Stine Brix fra Enhedslisten spurgt socialminister Karen Hækkerup, ”om det er i strid med reglerne om BPA efter servicelovens § 96, at hjælperen går tur med borgerens hund inden for den tidsramme, der i forvejen er bevilget, eller om det under alle omstændigheder er udelukket, at man kan have hund, hvis man får hjælp efter servicelovens § 96?”

Hertil har socialministeren svaret, at det ikke er udelukket, at en borger, der modtager BPA-hjælp efter servicelovens § 96, kan have hund.

Hun tilføjer dog, at ”hjælpen udmåles på baggrund af borgerens behov”.

– Herudover kan jeg generelt oplyse, at BPA efter servicelovens § 96 ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Det overordnede formål med reglerne om BPA er at skabe grundlag for en fleksibel ordning. Ordningen tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, hvorved ordningen kan tilpasses borgernes ønsker og behov, så de kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv, tilføjer socialminister Karen Hækkerup.

Med andre ord: En kommune kan ikke forbyde en borger at lade sine hjælpere lufte hunden.

Det er dog de særeste påfund, som visse kommuner forlyster deres borgere med. Om igen, Århus.

 

Det originale svar kan læses her