Socialministeren: Mennesker med handicap skal ikke i seng til bestemt tid

Jørgen Lenger

11. okt 2012

Med baggrund i nogle konkrete henvendelser har folketingsmedlem Karina Adsbøl spurgt socialminister Karen Hækkerup, om det er lovligt, at mennesker med handicap ”lægges i seng kl. 19.30 af hensyn til kommunale ressourcer”

Socialministeren siger blandt andet i sit svar, at hjælpen skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

Hun tilføjer dog, at ”det er svært for mig at se, at en tilrettelæggelse af indsatsen, der indebærer, at alle beboere skal lægges i seng på et bestemt tidspunkt, lever op til disse principper”, og hun understreger, at ”kommunerne kan ikke undlade at iværksætte hjælp, som borgerne efter en konkret og individuel vurdering har behov for, med henvisning til økonomiske hensyn”.

– Det er min forventning, at kommunerne tager deres ansvar for at forvalte det kommunale selvstyre alvorligt og tilrettelægger og organiserer indsatsen over for de mennesker med handicap, der har behov for hjælp til at komme i seng, på fornuftig vis, så der er plads til individuelle behov, og så hjælpen ydes i overensstemmelse med servicelovens formål, slutter socialminister Karen Hækkerup.

Svaret kan du læse her