Uholdbar ordning for vederlagsfri fysioterapi skal stoppes

Berit Byg

01. feb 2021

Muskelsvindfonden kæmper for at få ændret de økonomiske rammer i overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi, der giver uhensigtsmæssige stop for behandling. Vi har bud på løsninger.

Rigtig mange med muskelsvind fik stoppet deres vederlagsfri fysioterapi, de sidste måneder af 2019.
Det skyldes, at overenskomsten på området er skruet sådan sammen, at der på forhånd er aftalt en fast økonomisk ramme for det pågældende år. Overskrides den ramme, bliver det samlede område modregnet i det efterfølgende år.

Konkret får det den konsekvens, at hvis der kommer en tilgang af mennesker, der visiteres til vederlagsfri fysioterapi, og udgiftsloftet derved nås, inden året er omme, så må fysioterapeuterne stoppe al behandling under den vederlagsfri fysioterapi resten af det år. Resultatet er behandlingsforløb, der sættes på standby.

Mange nyvisiterede giver problemer fremover

2020 var på alle måder specielt. Mange behandlinger blev aflyst i flere måneder. Derfor blev loftet ikke nået sidste år.

Imidlertid ved vi allerede nu, at der også i 2020 har været en tilgang af nyvisiterede til vederlagsfri fysioterapi. En udvikling, der kun ser ud til at fortsætte fremover. Vel at mærke på et område, der i forvejen var underbudgetteret i forhold til det reelle behov. Skrides der ikke ind overfor det, ser vi de kommende år flere og flere behandlingsforløb, der afbrydes ufrivilligt. Det er i sagens natur ikke holdbart.

Vil finde en fælles løsning

I Muskelsvindfonden tog vi derfor allerede i efteråret kontakt til både Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer, DH. Vi ville finde en løsning, så mennesker med muskelsvind og andre med behov for vederlagsfri fysioterapi ikke fremover bliver nødt til at afbryde vigtige behandlinger i utide. Arbejdet har gjort det tydeligt, at der er flere veje til at afhjælpe problemet.

Forslag: udgiftsloftet suspenderes i 2021

For det første modtager man vederlagsfri fysioterapi for at forbedre og vedligeholde funktioner eller forhale tab af funktioner. Når der i forbindelse med corona-pandemien har været så mange og langvarige aflysninger, som tilfældet er, vil det givetvis have haft negative konsekvenser for mange. Det betyder, at der er et efterslæb, der skal indhentes. Derfor vil vi sammen med de andre organisationer i DH arbejde for, at udgiftsloftet suspenderes i 2021.

Forslag: En ny overenskomst uden loft

For det andet skulle der have været forhandlet en ny overenskomst for den vederlagsfri fysioterapi i 2021. Denne bliver med baggrund i pandemien udskudt. Det ændrer intet ved, at vi i Muskelsvindfonden vil fortsætte med at arbejde for, at behandlinger fremover ikke kan stoppes, fordi pengene slap op, inden året var omme.

Sammenholdt med sundhedsministerens svar i efteråret til Kirsten Normann Andersen fra SF, hvori han gør det tydeligt, at kommunerne er forpligtede på området og skal garantere behandlingerne, forventer vi en bedre næste overenskomst, så aflyste fysioterapi-behandlinger snart er en saga blot.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk