Ung kvinde kan miste evnen til at stå, hvis ikke myndighederne griber ind

Suzanne Skærbæk Pedersen

05. apr 2019

Alle myndigheder er enige i, at 21-årige Mai-Britt Knudsen skal have et nyt vippeleje, så hun kan træne sine muskler. Men ingen vil betale. Og mens myndighederne slås om regningen, risikerer Mai-Britt at miste evnen til at stå

En god dag for Mai-Britt Knudsen er, når hun kan begynde dagen med at stå på benene. Normalt sidder hun i kørestol, men ved at stå kan hun styrke sine muskler, som ellers er svækket på grund af muskelsvind. Hendes hjælper ruller hun op på et leje, som bagefter vipper hende op i stående stilling. Og så bliver hun stående. I mindst en time, mens hun ser Masterchef.

Men hendes vippeleje er nu så slidt, at kommunens konsulenter er enige i, at det skal udskiftes. Derfor har hun søgt Faaborg-Midtfyn Kommune om et nyt. Og det haster. Går hendes nuværende vippeleje i stykker, skal hun have et nyt inden 14 dage, ellers mister hun evnen til at stå. For altid.

– Jeg er bange for at miste min ståfunktion. Så jeg har ikke noget valg. Jeg skal bruge mit nuværende vippelejet, selvom det er slidt og gynger. Og det er allerede sket en gang, at noget af lejet faldt af. Men min hjælper nåede heldigvis at gribe mig. Så jeg er meget utryg ved at bruge det, siger Mai-Britt, som til daglig læser HF enkeltfag i Odense.

Hjælpemiddel eller behandlingsredskab
Kommunen er enig i, at det er nødvendigt for Mai-Britt Knudsen at få et nyt vippeleje. Men de vil ikke betale for det, da kommunen mener, at vippelejet bruges som behandling. Derfor skal hun henvende sig til sygehusvæsnet, altså regionen.

Men Region Syddanmark mener, at Mai-Britts vippeleje er et hjælpemiddel, og derfor skal det bevilliges af kommunen.

Alle er enige i, at Mai-Britt skal have et nyt vippeleje, men begge parter afviser at betale med henvisning til, at det er den anden, der skal betale.

Mai-Britt klager over kommunen og regionen til Ankestyrelsen og Sundhedsministeriet, som giver begge parter ret!

Tilbage står nu Mai-Britt – over to år efter den første ansøgning blev sendt afsted – uden nyt vippeleje, mens myndighederne peger på hinanden. Igen.

Hjælpen er ingen hjælp
Heldigvis har loven taget højde for situationer som Mai-Britts, hvor borgere kommer i klemme, mens myndigheder slås om regningen. Det er en problematik, som har eksisteret lige så længe som amterne og kommunerne, så Sundhedsministeriet har forsøgt at finde en løsning på, at borgeren kom i klemme.

I 2013 vedtog Sundhedsministeriet et cirkulære, ‘’Afgrænsningscirkulæret,’’ hvor der i stk. 4. står, at:

”den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren, skal i givet fald umiddelbart levere det nødvendige behandlingsredskab eller hjælpemiddel til borgeren, hvorefter betalingsspørgsmålet må afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder.”

Og så burde den sag være afklaret. Men nej. Der er stadig noget for myndighederne at skændes om.

Borgere kommer stadig i klemme
Ifølge Afgrænsningscirkulæret skal den myndighed, som har tættest kontakt med borgeren udlevere hjælpemidlet eller behandlingsredskabet. Og Mai-Britt mener, at Faaborg-Midtfyn Kommune burde bevillige hende vippelejet, da hun er i tættest kontakt med dem. Men nej:

– Kommunen har i deres afgørelser helt undladt at forholde sig til cirkulæret. Da jeg efterfølgende har bedt dem om direkte at forholde sig til, at de bør udlevere det vippeleje, jeg har brug for, afviser de at forholde sig til det med henvisning til, at der er en sag i Ankestyrelsen.

Mai-Britt kommer altså igen i klemme, selvom det ikke burde være muligt.

Kommunen løber fra sit ansvar
Muskelsvindfonden har hjulpet Mai-Britt Knudsen i hendes kamp mod systemet, og handicappolitisk konsulent, Thomas Krog er enig med Mai-Britt:

– Det er kommunen, som er tættest på Mai-Britt, og derfor burde den leve op til cirkulæret og bevillige et nyt vippeleje. Og det kan da aldrig være Mai-Britt, der skal betale prisen. Det er lige nu hende, som betaler for deres uenighed, og for at kommunen ikke retter sig efter cirkulæret – og det er med risiko for, at Mai-Britt kan miste førlighed. Der skal ske noget nu, siger han.

Myndighedschef i Faaborg-Midtfyn Kommune, Stine Foged Justi forklarer, at:

Vi har stor forståelse for, at Mai-Britt Knudsen er blevet placeret i en rigtig svær situation. Vi vurderer også, at hendes vippeleje med fordel kan udskiftes snart, men lovgivningen siger klart, at vi som kommune ikke kan tildele et nyt vippeleje, når der er tale om et behandlingsredskab og ikke et hjælpemiddel. Det har vi forholdt os til i vores afgørelse, som Ankestyrelsen har stadfæstet i december 2018.

Vi kender selvfølgelig til afgrænsningscirkulæret, men vi mener ikke, at der er tale om et tvivlsspørgsmål, når Ankestyrelsen har stadfæstet vores afgørelse.

Når det er sagt, så er dette jo ikke en holdbar situation for Mai-Britt. Derfor vil vi hurtigt tage kontakt til Region Syddanmark, så vi sammen kan finde en løsning på situationen.

Mai-Britts sidste livline hjælper heller ikke
Heldigvis for Mai-Britt har hun endnu en sidste livline, som skal sikre, at hun ikke kommer i klemme. Afgrænsningscirkulæret stk. 5 sikrer, at hvis parterne ikke kan løse deres konflikt selv, kan sagen forelægges for Sundheds- og Ældreministeriet. Så i september 2018 skrev Mai-Britt til Sundhedsministeriet om den lange uløselige konflikt, men uden held:

– Jeg skrev til Sundhedsministeriet, at situationen er kritisk. Det kan være et spørgsmål om kort tid, før mit nuværende vippeleje ikke længere fungerer. Og hvis jeg står uden vippeleje, mens sagen afgøres, vil det gøre uoprettelig skade på min krop, så jeg helt mister evnen til at stå, og de fordele, der følger med det, men de skrev blot at vippelejet ER et hjælpemiddel. Ergo var det rigtigt, at jeg klagede over kommunens afgørelse til ankestyrelsen, forklarer Mai-Britt Knudsen.

I mellemtiden har Ankestyrelsen afgjort, at vippelejet ikke er et hjælpemiddel, og de derfor ikke kan bevilge det.

Så efter at have søgt svar fra både kommunen, regionen, Ankestyrelsen og Sundhedsministeriet står hun nu frustreret tilbage. Alle har fejlet. Ingen vil hjælpe, og vippelejet gynger mere og mere for hver dag, der går.

Spørgsmål til ministeren om afgrænsningscirkulæret
Handicapordfører for DF, Karina Adsbøl, har for nylig stillet spørgsmål til socialminister Mai Mercado, om netop denne problematik. Hun spørger:

’’Vil ministeren redegøre for, hvordan hun sammen med sundhedsministeren vil sikre, at borgere ikke kommer i klemme, når de har behov for et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab (…) Der henvises til afgrænsningscirkulæret.’’

Ministerens svar kom d. 4. april 2019 henviser til samarbejdet med Sundheds- og Ældreminister og hvilke reformer DF ønsker på sundhedsområdet.

Det er altså ikke et svar, som hjælper de mange borgere, som sidder i klemme i dag.

Muskelsvindfonden har tidligere hjulpet i lignende sager  – i 2015 kom der en principafgørelse fra Ankestyrelsen, som du kan læse herunder.

Læs artikel om principafgørelsen

Læs paragrafferne bag

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk