Unge med handicap har sværere ved at få personlige hjælpere

Suzanne Skærbæk Pedersen

22. nov 2023

Antallet af hjælperordninger er faldet med 22 procentkun fire år, og antallet af ordninger til unge er faldet med 49 procent. Det betyder, at mennesker ikke får den rette hjælp og bliver isoleret i deres hjem. Det er meget alvorligt, mener Muskelsvindfonden

28-årige Mohammad Ansari er en af flere mennesker med muskelsvind, som har kæmpet med sin kommune i flere år for at få hjælp. Kommunen nægtede ham en hjælperordning, som ville betyde, at han kunne hyre personlige hjælpere. Uden faste hjælpere kunne Mohammad eksempelvis ikke komme på toilettet, når han skulle, tage en uddannelse eller forlade sin lejlighed impulsivt. I fem år var han isoleret i sit hjem. 

#MohammadErFucked. Mohammad Ebrahimi.

Fra fleksibel hjælp til hjemmehjælp

Og Mohammad er ikke alene om at opleve sig isoleret på grund af manglende hjælp. Kathrine oplevede det samme.   Josephine føler sig isoleret lige nu.

Tal fra Danmarks Statistik og Social- og Ældreministeriet viser, at antallet af hjælperordninger er faldet med 22 procent fra 1.890 i 2017 til 1.473,4 ordninger i 2021. Muskelsvindfonden oplever, at kommunerne i stedet tilbyder en billigere, men langt mindre fleksibel ordning, såsom hjemmehjælp. Hjemmehjælperne kommer på faste tidspunkter og ikke, når behovet opstår.  

Situationen er alvorlig og uholdbar.

Simon Toftgaard Jespersen

Formand, Muskelsvindfonden

– Situationen er alvorlig og uholdbar. Med hjemmehjælp fratages mennesker med handicap muligheden for at leve et aktivt liv. Helt konkret bliver man isoleret i sit hjem, da hjemmehjælpen skal foregå der, og det modarbejder hele grundtanken om kompensationsprincippet, nemlig at man med handicap skal kunne leve et liv på lige fod med andre. Udviklingen skal derfor stoppes, siger Simon Toftgaard Jespersen, formand for Muskelsvindfonden. 

Ekspert: Færre mennesker med handicap får den livskvalitet, de burde få

Muskelsvindfonden oplever ikke kun, at kommunerne skærer i, hvor meget hjælp mennesker med handicap modtager. Hjælperordninger er generelt også blevet sværere at få, og det rammer især unge med handicap, som fylder 18 år.

Antallet af hjælperordninger til personer under 24 år er faldet fra samlet 122 i 2017 til 62 i 2022. Det er et fald på 49 procent på fem år, mens antallet af personer med et svært handicap inden for aldergruppen er den samme. Se tal forneden. 

Artiklen fortsætter under billedet.

Per Nikolaj Bukh- fotograf- William Brændstrup
Professor Per Nikolaj Bukh. foto: William Brændstrup

– Der ses et markant fald i antallet af mennesker, som får tilkendt en hjælperordning. Det vidner om, at der foregår noget i kommunerne, hvor de er nødt til at prioritere i budgetterne.

Det vidner om, at der foregår noget i kommunerne, hvor de er nødt til at prioritere i budgetterne.

Per Nikolaj Bukh

Professor i økonomistyring, Aalborg Universitet

Her har de fundet et sted, hvor de kan spare, men det betyder, at færre mennesker med handicap opnår den livskvalitet, som de kunne, siger professor i økonomistyring fra Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh og tilføjer:

– Det bedste kunne være at finde en løsning for det højtspecialiserede område, så bevillingerne ikke afhang helt så meget af kommunalbestyrelsens beslutning. 

For få bevillinger og forkerte afgørelser

Udover at kommunen ifølge Muskelsvindfonden giver for få bevillinger, laver de også mange fejl i den kommunale sagsbehandling.

Alene i 2022 havde Muskelsvindfonden 119 klagesager på handicapområdet, hvoraf 52 var klagesager specifikt om hjælperordningen. 

– Det nye er, at flere og flere af ankesagerne handler om, hvorvidt man er berettiget til en hjælperordning eller ej, og det vidner om, at der er massive spareøvelser på områder i flere kommuner. Midt i alle fejlene sidder mennesker, der ikke bliver kompenseret for deres handicap, som loven lægger op til. I stedet bliver de opbevaret i eget hjem som et levende vidnesbyrd på et defekt system, siger politisk chef i Muskelsvindfonden, Thomas Krog og fortsætter:

– Der er brug for en handicapreform, som blandt andet omfatter en løsning på, hvordan vi kan løfte dele af det højtspecialiserede område som eksempelvis hjælperområdet ud af kommunernes forvaltning. Det er vigtigt, at vi sikrer et højt fagligt niveau, for dels at undgå de fejl, som kommunerne laver i dag, dels undgå kommunernes incitament til at sige nej for at spare penge.

Mohammad mistede sine ungdomsår

Efter fem år vandt Mohammad Ansari kampen mod Københavns Kommune. Men mange af hans unge år forsvandt, hvor han følte sig fanget i sin lejlighed. I dag har han fået en hjælperordning, som kan hjælpe ham, når behovet opstår. 

Jeg føler mig ikke længere frihedsberøvet og isoleret

Mohammad Ansari

– Jeg kan leve livet. Jeg føler mig ikke længere frihedsberøvet og isoleret, og det er en befrielse ikke at skulle skemalægge min hverdag. Jeg føler mig meget mindre handicappet, siger han.

Læs mere om Mohammad her

Læs om vores løsninger

Modtagere af handicapydelser efter ydelsestyper, alder og tid (BPA)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Under 20 år 37 31 14 19 19 15 9 6
20-24 år 83 90 108 80 69 75 64 56
25-29 år 82 88 87 100 102 98 96 106
30-34 år 89 76 76 70 83 85 92 87
35-39 år 80 84 89 97 91 96 84 81
40-44 år 95 106 93 89 87 78 89 95
45-49 år 132 125 130 106 98 100 103 91
50-54 år 154 163 145 163 138 124 120 118
55-59 år 138 133 142 142 157 161 151 139
60-64 år 128 144 151 146 129 131 123 130
65-69 år 85 87 98 106 116 112 112 104
Alle aldre i 74 kommuner 1103 1127 1133 1118 1089 1075 1043 1013

 

Graf over HAND02 alder bpa

Tabelkilde er www.statistikbanken.dk/HAND02. I figuren er 4. kvartal 2015 basis for procentberegningen, og grafen viser dermed den procentvise udvikling blandt aldersgrupperne i de 74 kommuner siden da.

I 2016 havde 3,1 procent af de 16-27-årige danskere et større fysisk handicap. I 2020 var tallet 3,2 procent.

Tal for hjælperordninger

Tal fra Statiskbanken og Social- og Ældreministeriets beregninger viser, at antallet af hjælperordningen har været drastisk faldende siden 2017 med 22 procent færre hjælperordninger i fjerde kvartal af 2021. Udviklingen har været følgende:

År          ->   Antal
2017     ->  1890 (fra ministersvar*)
2018     ->  1830*
2019     ->  1780 (fra DST)
2020     ->  1539,8*
2021     ->  1473,4*

Tal fra samtlige kommuner
*Der hentes tal fra ministersvar, da tallene fra Danmarks Statistik (DST) frem til K1 2018 er ufuldstændige.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk