Vi vil skabe en verden med plads til forskelle

Politiske mærkesager

Muskelsvindfondens formål er at arbejde for et godt liv med muskelsvind, og vi tror på, at det bedst kan lade sig gøre i en verden med plads til forskelle

Vi arbejder dagligt med at finde politiske løsninger på en lang række sundheds- og socialpolitiske områder.

På denne side finder du vores tre overordnede mærkesager – samt en oversigt over de mest aktuelle mærkesager, som vi har særligt fokus på med konkrete løsninger.

Ring til pressetelefonen, hvis du vil vide mere på 2265 2499

Overordnede mærkesager

Bedre levevilkår for mennesker med muskelsvind og deres familier

Danmark er et af verdens bedste lande at leve i, hvis man har muskelsvind. Men det, der har gjort os til verdens bedste, har i flere år været under stærkt pres. Vi bruger mange kræfter på at forsvare de ting, vi har kæmpet så hårdt for at opnå, nemlig retten til at få hjælp, så man kan leve et liv på lige fod med mennesker uden handicap.

Mere forskning, bedre behandling og færre symptomer

I de senere år er udviklingen af medicinske behandlinger af de neuromuskulære sygdomme nærmest eksploderet. Og forskere har udviklet revolutionerende præparater, foreløbig til en mindre del af muskelsvindsygdommene, men allerede nu er der flere præparater på vej, og udviklingen forventes inden for de nærmeste år at berøre hele det neuromuskulære område. Vi kæmper for lige adgang til behandling.

Deltagelse på alle niveauer i samfundslivet

Et godt liv med muskelsvind er muligheden for et aktivt liv. Vi kæmper for retten og mulighederne for, at alle mennesker med muskelsvind kan deltage på alle niveauer i samfundslivet. I uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i fritids- og kulturlivet og i de helt nære relationer. Vi kæmper for størst mulig livskvalitet.

Politiske løsninger

 • Højtspecialiseret behandling

  Mennesker med muskelsvind skal have ret til højt specialiseret behandling, når det handler om simple sygdomme som f.eks. lungebetændelse. Det minimerer risikoen for fejlbehandling.

  Læs mere
 • Hjælperordning - ret til et selvstændigt liv

  Mennesker med fysiske handicap har ret til at leve selvstændige liv med job, familie og fritidsliv. Alt for mange har dog svært ved at få den hjælp, som de har behov for, men vi har løsningerne der, hvor loven ikke fungerer.

  Læs mere
 • Retssikkerhed

  Ankestyrelsen har mistet sin rolle som den uvildige instans, der står mellem borger og kommune. En rolle, som ellers skulle sikre, at afgørelser på socialområdet træffes i overensstemmelse med lovgivningen og politikernes intention med lovgivningen. Vi har politiske løsninger til at få genoprettet tilliden til Ankestyrelsen og dermed forbedret retssikkerheden.

  Læs mere
 • En national plan for muskelsvind

  Danmark er bagud på det neuromuskulære område, når det gælder forskning, kliniske forsøg og behandling. Vi mangler en tydelig national handlingsplan, som skal være med til at forankre vigtig faglig viden herhjemme, stimulere forskningsmiljøet og i sidste ende sikre patienterne bedst mulige behandling.

  Læs mere
 • Ret til økonomisk ligestilling

  Det er blevet sværere at få dækket udgifterne, når man har et handicap. Kommuner har sparet mio. kr., viser tal - og bureaukratiet er øget. Vi har konkrete politiske løsninger.

  Læs mere

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk