Jeg skal hele tiden hente nye oplysninger i min sag
Jeg skal vende og dreje hver øre

Det er blevet sværere at få dækket udgifterne, når man har et handicap. Kommuner har sparet mio. kr., viser tal – og bureaukratiet er øget.

Ifølge loven skal voksne med handicap og familier med et barn med handicap ligestilles med andre uden handicap i samme alder og livssituation. Derfor skal de kompenseres for de ekstra udgifter, handicappet giver.

Problem

Mennesker med handicap er i dag ikke økonomisk ligestillet med mennesker uden handicap, selv om loven siger, at de skal have dækket de udgifter, de har netop som følge af deres handicap. Problemet er dels en bagatelgrænse, der øger bureaukratiet for at få kompensation, dels en aldersgrænse, der rammer pensionister

Løsning

Forenkl sagsbehandlingen ved at fjerne bagatelgrænsen. Det betyder, at kommuner sparer tid og ressourcer ved ikke at skulle gå i detaljer med borgerens udgifter. Det samme sparer borgeren.

Afskaf aldersgrænsen for at få dækket de såkaldte handicapbetingede merudgifter.

Se mere nedenfor.

Flere konkrete løsninger

Muskelsvindfonden har to konkrete løsninger til, hvordan du politisk kan sikre, at mennesker med handicap bliver kompenseret for deres ekstra udgifter pga. handicappet.

Socialminister ved ikke, hvorfor færre personer med handicap modtager dækning af merudgifter

Tal og fakta

Kommuner har siden 2016 sparet 200 mio. kr. af det beløb, som de ellers har givet til familier med et barn med handicap som kompensation for de ekstra udgifter, familien har haft på grund af handicappet. En besparelse på 36%.

I forhold til berørte børnefamilier er antallet af familier, der har fået kompensation pga. deres barns handicap, faldet fra 20.601 i 2016 til 13.626 i 2021. Et fald på knap 7.000 familier svarende til 34%.

 

Tal fra Danmarks Statistik

I forhold til voksne med handicap har kommuner siden 2016 sparet 74 mio. kr. på kompensation – svarende til 34%.

Også antal af personer, der modtager kompensation pga. deres handicap, er faldet drastisk. Fra 13.519 personer i 2016 til 7.212 personer i 2021. Et fald på 6.307 personer svarende til et fald på 46%.

 

Tal fra Danmarks Statistik

 • Icon

  Løsningspapir

  Download vores løsninger her

  Læs mere
 • Mød os på X

  Følg os på X (Twitter)

  Læs mere

Vil du vide mere?

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk