Vi er en forening, et fællesskab og en bevægelse. Vi er skabt af og for mennesker med muskelsvind, fantastiske pårørende, passionerede medarbejdere, engagerede samarbejdspartnere og mere end 1.000 frivillige, der er med til at sætte verden i bevægelse.

Muskelsvindfonden er en medlemsforening for 3.300 mennesker med muskelsvind og deres pårørende. Takket være flere tusinde frivillige og vores fastansatte indsamlingsorganisation finansierer vi primært vores arbejde gennem store kulturelle begivenheder som Grøn og Cirkus Summarum. Vi har derudover skabt ferie-, sport- og konferencecentret Musholm ved Sjællands Vestkyst og RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, der er et såkaldt foreningsejet privathospital efter Sundhedslovens §79.

Antal medarbejdere

Tilsammen beskæftiger medlemsforeningen, indsamlingsafdelingen, rehabiliteringscentret og Musholm over 90 medarbejdere og en lang række timelønnede og tidsbegrænsede projektmedarbejdere.

En demokratisk forening

Muskelsvindfonden er en demokratisk forening. Vores øverste myndighed er det årlige landsmøde, som er åben for alle medlemmer.

Formandskab og repræsentantskab

Landsmødet vælger blandt foreningens medlemmer formand og næstformand samt nye medlemmer til at være en del af vores repræsentantskab. Repræsentantskabet består udover formanden og næstformanden af 23 medlemmer, valgt for tre år ad gangen.

Repræsentantskabet vælger umiddelbart efter landsmødet Muskelsvindfondens bestyrelse, samt udpeger en stor del af medlemmerne til bestyrelserne for RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Musholmfonden og den erhvervsdrivende Fond Handshake.

(Se, hvem der er valgt til de forskellige bestyrelser og repræsentantskab længere nede.)

Formand og næstformand

Simon Toftgaard Jespersen er formand, og Janne Sander er næstformand. Muskelsvindfondens daglige ledelse varetages af direktøren.

Læs om Simon i en artikel fra 2019, hvor han blev valgt som formand første gang her.

Muskelsvindfondens bestyrelse

Organisation, vision og strategi

  • Icon

    Find en medarbejder

    Søger du en medarbejder, eller vil du blot se, hvem vi er?

    Læs mere