Vi er en forening, et fællesskab og en bevægelse. Vi er skabt af og for mennesker med muskelsvind, fantastiske pårørende, passionerede medarbejdere, engagerede samarbejdspartnere og mere end 1.000 frivillige, der er med til at sætte verden i bevægelse.

Muskelsvindfonden er en medlemsforening for 3.300 mennesker med muskelsvind og deres pårørende. Takket være flere tusinde frivillige og vores fastansatte indsamlingsorganisation finansierer vi primært vores arbejde gennem store kulturelle begivenheder som Grøn og Cirkus Summarum. Vi har derudover skabt ferie-sport- og konferencecentret Musholm ved Sjællands Vestkyst og RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, der er et såkaldt foreningsejet privathospital efter Sundhedslovens §79.

Antal medarbejdere

Tilsammen beskæftiger medlemsforeningen, indsamlingsafdelingen, Rehabiliteringscentret og Musholm over 90 medarbejdere og en lang række timelønnede og tidsbegrænsede projektmedarbejdere.

En demokratisk forening

Muskelsvindfonden er en demokratisk forening. Vores øverste myndighed er det årlige landsmøde.

Repræsentantskabet

Landsmødet vælger foreningens medlemmer formand og næstformand samt nye medlemmer til at være en del af Vores repræsentantskab. Repræsentantskabet består udover formanden og næstformanden af 23 medlemmer.

Repræsentantskabet vælger umiddelbart efter landsmødet Muskelsvindfondens bestyrelse, samt udpeger en stor del af medlemmerne til bestyrelserne for Rehabiliteringscenter for Muskelsvind, Musholmfonden og den erhvervsdrivende Fond Handshake.

Læs om repræsentantskabet her

Formand og næstformand

Simon Toftgaard Jespersen er formand og Janne Sander er næstformand. Muskelsvindfondens daglige ledelse varetages af direktøren.

Læs om Simon i en artikel fra 2019, hvor han blev valgt som formand første gang her.

Visionen og strategierne

Bestyrelse og repræsentantskab

Bestyrelse og repræsentantskab

Herunder kan du se Muskelsvindfondens bestyrelse. Du kan også klikke dig videre til Muskelsvindfondens Repræsentantskab, bestyrelsen for Handshake (Indsamlingsafdelingen), RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og Musholm - Ferie - Sport - Konference

Læs mere

Årsberetninger og regnskaber

Både årsberetninger og regnskaber åbner på en ny side via link herunder.

Årsberetninger

2020 – Læs årsberetningen som e-bog  –  Læs årsberetningen som artikel

2019 – Årsberetningen

2018 – Årsberetningen

2017 – Årsberetningen

2016 – Årsberetningen

2015 – Årsberetningen

Regnskaber

2020 – Regnskab

2019 – Regnskab

2018 – Regnskab

2017 – Regnskab

2016 – Regnskab

2015 – Regnskab

Se et lille sammenklip fra Årsberetningen 2018

Det går pengene til

Et godt liv med muskelsvind starter med at tro på sig selv og tro på, at alt i princippet kan lade sig gøre. I Muskelsvindfonden samler vi mennesker og bygger vigtige netværk, der kan vare mellem et øjeblik og et helt liv. 

Vi tilbyder rådgivning, vi skubber til fordomme og flytter holdninger og kæmper politisk for bedre levevilkår.

Se hvad pengene går til
  • Icon

    Find en medarbejder

    Søger du en medarbejder, eller vil du blot se, hvem vi er?

    Læs mere