Vi er en forening, et fællesskab og en bevægelse. Vi er skabt af og for mennesker med muskelsvind, fantastiske pårørende, passionerede medarbejdere, engagerede samarbejdspartnere og mere end 1.000 frivillige, der er med til at sætte verden i bevægelse.

Muskelsvindfonden er en medlemsforening for 3.000 mennesker med muskelsvind og deres pårørende. Takket være flere tusinde frivillige og vores fastansatte indsamlingsorganisation finansierer vi primært vores aktiviteter gennem store kulturelle begivenheder som Grøn og Cirkus Summarum. Vi har derudover skabt ferie-sport- og konferencecentret Musholm ved Sjællands Vestkyst og RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, der er et såkaldt foreningsejet privathospital efter Sundhedslovens §79.

Tilsammen beskæftiger medlemsforeningen, indsamlingsafdelingen, Rehabiliteringscentret og Musholm over 90 medarbejdere og en lang række timelønnede og tidsbegrænsede projektmedarbejdere.

Muskelsvindfonden er en demokratisk forening. Vores øverste myndighed er det årlige landsmøde. Landsmødet vælger foreningens medlemmer formand og næstformand samt et repræsentantskab, som udover formanden og næstformanden består af 23 medlemmer.

Repræsentantskabetvælger umiddelbart efter landsmødet Muskelsvindfondens bestyrelse, samt udpeger en stor del af medlemmerne til bestyrelserne for Rehabiliteringscenter for Muskelsvind, Musholmfonden og den erhvervsdrivende Fond Handshake.

Simon Toftgaard Jespersen er formand og Janne Sander er næstformand. Muskelsvindfondens daglige ledelse varetages af direktøren.

Visionen og strategierne

Vi er organisationen

Bestyrelser og repræsentantskaber

Her kan du se Muskelsvindfondens bestyrelse og samtidig klikke dig videre til Muskelsvindfondens Repræsentantskab, bestyrelsen for Handshake (Indsamlingsafdelingen), RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og Musholm - Ferie - Sport - Konference

Læs mere

Årsberetninger og regnskaber

Både årsberetninger og regnskaber åbner på en ny side via link herunder.

2019 Årsberetningen og regnskab

2018 Årsberetningen og regnskab

2017 Årsberetningen og regnskab

2016 Årsberetningen og regnskab

2015 Årsberetningen og regnskab

Se et lille sammenklip fra Årsberetningen 2018

  • Icon

    Find en medarbejder

    Søger du en medarbejder, eller vil du blot se, hvem vi er?

    Læs mere