Grupper dannet ud fra alder

Alder spiller en rolle – både i forhold til, hvor man er i livet, og hvordan ens symptomer har udviklet sig igennem årene. Derfor har det været naturligt at danne grupper på tværs af diagnoser og geografi, men med fokus på livsfaser.

Vi vidensdeler, når vi mødes til temadage og weekendkurser. Der arbejdes også på netværksdannelse på nordisk og europæisk plan i vores søsterorganisationer. 

Aldersbetingede grupper er for alle mennesker med en neuromuskulær diagnose.  

Kontakt en af os i medlemsafdelingen