BPA-sager rejser spørgsmål i Folketinget – svarene giver håb

Af Anne Reil-Gammelgaard. Foto: Les Kaner og William Vest-Lillesø

01. dec 2023

Til Folketingets spørgetid i slutningen af november svarede social- og boligministeren på spørgsmål om problemer på BPA-området. Politisk chef i Muskelsvindfonden roser ministeren for svarene.

Til spørgetimen onsdag 29. november 2023 stillede to politikere fra SF spørgsmål til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om hjælperordningen (BPA).

Spørgsmålene kom i kølvandet på to verserende BPA-sager. Den ene handler om 21-årige Josephine, som Odense Kommune nægter at give en BPA-ordning, fordi hun ifølge kommunen ikke er aktiv nok. Den har Muskelsvindfonden og TV2 Fyn beskrevet. Den anden handler om 68-årige Karsten Jühne, som står til at miste sin BPA-ordning, fordi han går på pension. Historien er skrevet af Muskelsvindfonden og Politiken.

Ministeren understregede bl.a., at der ikke er sket en ændring i reglerne på området, og at personkredsen for, hvem der kan få en BPA-ordning, er den samme. Det vil hun præcisere overfor kommunerne.

Det gør mig rigtig glad, at ministeren så klart understreger, at Folketinget ønsker at bevare BPA-ordningen, som vi kendte den tidligere.

Thomas Krog

Politisk chef, Muskelsvindfonden

Ligeledes bekymrer den praksisændring, som Muskelsvindfonden har set hos Ankestyrelsen hende, når nu regelsættet fra politisk hold ikke er ændret.

Ministerens svar i spørgetiden viser klar politisk prioritering, hvad angår BPA-ordningen, mener politisk chef i Muskelsvindfonden, Thomas Krog, og det giver håb.

”Vi oplevede en dejligt offensiv minister. Ikke noget med at forsvare ”systemet”, som mange ministre gør. Hendes åbenlyse vilje til at sikre mennesker som Josephine og Karsten den nødvendige hjælp fortjener al den ros, vi kan give,” siger Thomas Krog.

Social- og boligminister Pernille Rosenkranz-Theil (S) svarede på spørgsmål BPA-ordningen.
Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) svarede på spørgsmål om BPA-ordningen i Folketingssalen. Foto: Les Kaner

Unge har svært ved at få BPA

Muskelsvindfonden har oplevet, at det de senere år er blevet sværere for unge at få bevilget en BPA-ordning og sværere for dem, der allerede har en ordning, at få lov at beholde den. Få indblik i tallene på området her.

Jeg er ret forundret over, at en borger med fremadskridende sygdom, som har haft en BPA-ordning med døgndækning i 40 år, får frakendt sin ordning.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Social- og boligminister

Første spørgsmål til debatten i Folketingssalen handler om unge og BPA, og det kommer fra handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk fra SF:

”Hvad er ministerens holdning til, at det angiveligt er blevet sværere for unge under 25 år at få en BPA-ordning?”

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) svarer:

”Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er sket en ændring i reglerne på området. Det vil sige, at vi fra Christiansborgs side ikke har indsnævret personkredsen ift. BPA-ordning. Heller ikke i forhold til alder. Og netop det har jeg bedt ministeriet om at præcisere overfor kommunerne i en orienteringsskrivelse. Den vil også præcisere, at det ikke er en forudsætning for at få tildelt eller beholde en BPA-ordning, at borgeren er i beskæftigelse, er under uddannelse eller i øvrigt har et højt aktivitetsniveau.”

Udmeldingen skaber håb

Thomas Krog kvitterer for den tydelige udmelding:

”Det gør mig rigtig glad, at ministeren så klart understreger, at Folketinget ønsker at bevare BPA-ordningen, som vi kendte den tidligere. At hun vil kigge ind i den kommunale nedskæringspraksis, som vi oplever, giver ikke alene håb om at bevare BPA-ordningen, men også håb om at få den genoprettet efter de seneste års hårde kommunale angreb. Kæmpe ros til hende for at melde så klart ud,” siger han.

Genvurdering på genvurdering

Ministeren nævner også den praksis, der gør, at mennesker med BPA-ordning skal have genvurderet deres ordninger om og om igen. Den uhensigtsmæssige praksis har Muskelsvindfonden skrevet om flere gange, bl.a. i Antoniett Vebel Pharaos sag, som man kan læse om her.

”Jeg har bidt mærke i de mange gentagne revisitationer, og for rigtig mange af dem, der har en BPA, er det jo livslange og ikke-forandrende problematikker, der gør, at de har en BPA. Jeg er selvfølgelig interesseret i at kigge på, om vi er sikre på, at vi har lavet lovgivningen på den rigtige måde ift. dette spørgsmål, hvor man f.eks. ikke tager højde for, at det for mange mennesker faktisk er permanent,” siger ministeren.

Vi har et ønske om, at en BPA-ordning er noget, man kan have hele tilværelsen igennem.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Social- og boligminister

Thomas Krog er glad for, at ministeren har øje for problematikken.

Til sidst bliver der spurgt til den praksisændring, som Muskelsvindfonden ser hos Ankestyrelsen.

”Det bekymrer mig, at praksis kan forandre sig, uden at vi har forandret regelsæt. Det må jo være den politiske beslutning, der er gældende,” siger ministeren.

Ifølge hende er BPA’en ikke det eneste, som ministeriet ikke har har fat om på handicapområdet i øjeblikket.

BPA med på pension

Kirsten Normann Andersen (SF) spørger til ministerens holdning til, at kommuner beslutter at opgive BPA-ordningen til en borger med handicap, som er overgået til folkepension.

Ministeren svarer:

”Jeg er ret forundret over, at en borger med fremadskridende sygdom, som har haft en BPA-ordning med døgndækning i 40 år, får frakendt sin ordning. At borgeren går på pension kan ikke i sig selv begrunde, at kommunen frakender  BPA-ordningen,” siger hun.

Thomas Krog roser igen ministeren for den tydelige udtalelse:

”Sjældent oplever man en minister i spørgetiden, der er så klar i sine svar. Nu håber vi, at kommunerne og ikke mindst Ankestyrelsen lytter med. For så er der gode nyheder i vente til Karsten, Josephine og andre, der som dem har brug for en hjælperordning på grund af handicap,” siger han.

Kirsten Normann Andersen (SF). Foto William Vest-Lillesø
Kirsten Normann Andersen (SF) stillede ministeren spørgsmål om ældre borgeres ret til at beholde deres BPA-ordning, når de går på pension. Foto: William Vest-Lillesø

Aldersdiskrimination

Spørgeren pointerer lidt efter problemerne ved at tilbyde hjemmehjælp i stedet for BPA til ældre borgere:

”Kan vi være bekendt, at ældre borgere med BPA skal betragte sig selv som færdige med livet, blot fordi de ikke er erhvervsaktive længere?”

Ministeren pointerer igen, at hverken aldersgrænse eller pension kan give anledning til at fratage BPA.

”Det er sådan, lovgivningen er: alderskriteriet kan ikke være årsag til, at man bliver frakendt sin BPA-ordning. Og det er selvfølgelig, fordi det giver en helt anden livskvalitet, livsglæde og fleksibilitet, og det er det, vi gerne har villet med ordningen.”

Vi er enige om, at netop den sammenhængende, fleksible hjælp, der giver mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet er noget, vi som samfund vil værne om.

Thomas Krog

Politisk chef, Muskelsvindfonden

Kirsten Normann Andersen (SF) italesætter den generelle tendens til faldende bevillinger på BPA-området og spørger, om der er et økonomisk incitament fra kommunernes side for at lave ”gemen kassetænkning,” som hun kalder det.

Ministeren afviser at kommentere på den enkelte sag om Karsten Jühne, men svarer, at BPA-ordningen rent økonomisk godt kan betale sig for samfundet:

”En af årsagerne til, at man gjorde det på den måde (lavede lovgivningen, som den er: red.) er jo, fordi det skaber enorm stor livskvalitet. Det betyder også, at man bliver mindre indlagt. Der er rigtig mange fordele forbundet med, at man kan leve et aktivt liv, også på økonomisiden,” siger hun og afslutter:

”Vi har et ønske om, at en BPA-ordning er noget, man kan have hele tilværelsen igennem.”

Giver håb

Thomas Krog er generelt tilfreds med ministersvarene og glad for, at Charlotte Broman Mølbæk (SF) og Kirsten Normann Andersen (SF) tager problemerne på BPA-området med ind i Folketingssalen.

”De kvalificerede spørgsmål og de gode svar giver håb. Vi er langt fra i mål, men vi arbejder videre ud fra det, vi nu har hørt. Muskelsvindfonden går 100 procent ind i at hjælpe politikerne med at genskabe hjælperordningen,” siger han og fortsætter:

”Jeg hører heldigvis, at vi er enige om, at netop den sammenhængende, fleksible hjælp, der giver mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet er noget, vi som samfund vil værne om.”

Find vores løsninger

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk